Ny bog: Læring, dannelse og udvikling - Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole

af Jacob Klitmøller & Dion Sommer (red).

04.03.2015 | Tine Bagger Christiansen

Ny bog: Læring, dannelse og udvikling - Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole

Kravet til de færdigheder, børn skal lære i løbet af deres institutionstid og skolegang, er voksende som følge af de store samfundsmæssige forandringer i disse år. Med forandringerne følger en usikkerhed om, hvad institutionerne og skolerne skal kvalificere den næste generation til. Der er sket en række tiltag fra politisk side for at styrke indsatsen i daginstitution og skole – bl.a. indførelse af elevplaner, læreplaner og en række forslag til forandring af folkeskolens struktur. Der er desuden et stigende pres i retning af, at læring skal igangsættes i daginstitutionen. Vægten i såvel daginstitution som skole er samtidig blevet forskubbet fra personlig udvikling og dannelse til et stadigt større fokus på uddannelse/kvalificering af omstillingsparate borgere. Børnene/eleverne skal i fremtiden blive endnu dygtigere – ikke for deres egen skyld, men for samfundets, arbejdsmarkedet og den globale verden skyld.

Bogens forfattere diskuterer og problematiserer disse tendenser med udgangspunkt i aktuel pædagogisk, psykologisk og udviklingspsykologisk forskning.

  • Hvad står i dag tilbage som folkeskolens opgaver, hvad angår ”basal” og ”nødvendig” viden, og hvilke andre opgaver har skolen?
  • Hvad er målet med den pædagogiske indsats (f.eks. læreplanerne) i daginstitutionen?
  • Hvad betyder forandringstakten for uddannelse og pædagogik i forhold til børns viden, læring, dannelse (i nutidig forstand) og udvikling?
  • Hvordan bevarer vi børns læringslyst gennem hele deres barndom?
  • Og hvordan danner og udvikler vi børnene til at leve i fremtidens forandrede samfund?  

Læring, dannelse og udvikling er primært skrevet til undervisningsbrug på pædagog- og læreruddannelsen samt til efter- og videreuddannelsesområdet. Den kan desuden læses af alle med interesse for børn og barndom i dagens samfund. Alle kapitler er skrevet af anerkendte forskere med særlig ekspertise inden for deres felt.

Udgivet på Hans Reitzels Forlag. Bogen udkommer også i Norge.

Forskningsnyhed