Mindfulness reducerer kræftpatienters angst og depression

Et interdisciplinært forskningsprojekt mellem Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse viser, at mindfulness-baseret psykologisk behandling modvirker angst og depression blandt kræftpatienter.

31.05.2012 | Ingrid Marie Fossum

Når man har modtaget en kræftdiagnose, er det naturligt, at bekymringer om ens fremtid, familie og mulig død trænger sig på. Faktisk lider hele 35-40% af de kræftsyge af markante symptomer på angst og depression. Nu viser et interdisciplinært forskningsprojekt mellem Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse, at mindfullness kan hjælpe disse kræftpatienter med deres angst og depression.

Jacob Piet, psykolog og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, Psykologisk Institut, har i sit ph.d.-forløb undersøgt virkningerne af mindfulness-baseret psykologisk behandling. I samarbejde med Bobby Zachariae, professor ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital og Hanne Würtzen ved Kræftens Bekæmpelse har han især kigget på effekten hos kræftsyge med symptomer på angst og depression.

 

Mindfulness fokuserer på nuet
Psykologisk behandling baseret på mindfulness bygger på buddhistiske meditationsteknikker, og omfatter programmerne mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) samt mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT). Ved hjælp af undervisning og øvelser i mindfulness lærer kræftpatienterne at være mere bevidste om deres oplevelser i nuet frem for at bekymre sig om fortid og fremtid. Det kan være tanker om, at deres tidligere adfærd måske har været medvirkende til kræftsygdommen og frygt for, hvad der vil ske dem i fremtiden herunder bekymringer om død.

Mindfulness er en særlig måde at være opmærksom på. Med mindfulness træner man evnen til ikke at dømme og evaluere sig selv, sine tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

-  Mindfulness virker antageligvis ved forbedret kontrol over opmærksomheden og større accept.   Effekten er færre negative tanker og bekymringer og dermed mindre angst og depression, forklarer Jacob Piet.

 

Banebrydende resultater
Forskningen bygger på en metaanalyse af 22 undersøgelser af mindfulness-baseret behandling og omfatter mere end 1400 kræftpatienter. Jacob Piet og kollegaernes sammenfatning af resultaterne fra undersøgelserne klargør, at mindfulness har dokumenteret virkning som en effektiv og billig behandlingsmetode til kræftpatienter med angst- og depressive symptomer. Den positive effekt var ikke kun til stede umiddelbart efter behandlingen, men blev fastholdt over mindst et halvt år efter behandlingen var afsluttet.

-  Metaanalysen er vigtig, da det typisk er denne slags analyser læger og sundhedsstyrelser vil kigge på, udtaler Jacob Piet.

Resultaterne er publiceret i det mest prestigefyldte internationale tidsskrift inden for klinisk psykologisk forskning, Journal of Consulting and Clinical Psychology.

 

Depression påvirker kræftforløbet
Depression er markant udbredt blandt kræftsyge. Faktisk lider hele 35-40% af dem med kræft af alvorlige symptomer på angst og depression. I det første år efter en kræftdiagnose er der næsten 50%, der opfylder de diagnostiske kriterier for en svær depression. Humøret nedsættes markant, man mister lysten til det meste, og der er høj risiko for selvmord, når man er deprimeret, og samtidigt er depression den af alle lidelser, der medfører det største tab af livskvalitet.

Derudover er det påvist, at depression hos kræftpatienter fører til forlænget hospitalsindlæggelse og højere dødelighed. Depressionen forudsiger simpelthen, hvor meget fremgang der er i kræftforløbet. Dette peger på de store fordele, der er forbundet med at finde metoder – såsom psykologisk behandling baseret på mindfulness – som hjælper kræftpatienter med angst og depression.

 

FAKTA om mindfulness:
• Mindfulness-baseret psykologisk behandling omfatter programmerne mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) og mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT)

• Behandlingen foregår i grupper og forløber over 8 ugentlige sessioner.

• Som en væsentlig del af programmet bliver deltagerne bedt om at træne mindfulness-teknikkerne som dagligt hjemmearbejde.

• Mindfulness-baseret behandling har vist sig at være effektiv til håndtering af symptomer på stress, angst og depression samt ved forebyggelse af tilbagefald hos personer med tilbagevendende depression. I de seneste år har en række forskere specifikt undersøgt metodens virkning over for psykiske problemer blandt kræftpatienter.

 

Yderligere information:

Jacob Piet, psykolog, ph.d.-studerende
Psykologisk Institut
Bartholins Allé 16
8000 Aarhus C
Tlf.: 8716 5819 / 6133 4504
Mail: jacobpj@psy.au.dk
Web: au.dk/jacobpj@psy

Offentligheden/ Pressen, Mennesker og kulturer