Mikael Thastum bliver professor

Medstifter og leder af Angstklinikken for Børn og Unge, Mikael Thastum, er netop udnævnt til professor på Psykologisk Institut. Udover sin nye titel kan forskeren skrive en millionbevilling til Angstklinikken på listen over årets meritter.

25.06.2013 | Anne Shirin Ørberg

Den nyudnævnte psykologiprofessor Mikael Thastum vier sin forskning til at udvikle evidensbaseret behandling og støtte til børn, der mistrives. Foto: Anne Shirin Ørberg

1. april 2013 blev Mikael Thastum udnævnt til professor i børnesundhedspsykologi og klinisk børnepsykologi. En forskningskarriere var dog langt fra ambitionen, da han stod med sit kandidatbevis fra Psykologisk Institut i hånden i 1983. Der skulle gå mere end ti år med arbejde som klinisk psykolog bl.a. på Skejby Sygehus’ børneafdeling før han igen satte foden inden for på universitetet. Denne gang med et ph.d.-projekt om smerteoplevelser hos børn:

- Det var helt bestemt atypisk, at jeg startede på en ph.d. efter så mange år på det ’almindelige’ arbejdsmarked, og det var svært at komme direkte tilbage i den akademiske verden. Man skal på en eller anden måde ”resocialiseres”, griner Mikael Thastum, der dog hurtigt ”fik smag for forskningen” og blev ansat som adjunkt året efter.

Det akademiske arbejde gav et tiltrængt perspektiv på det kliniske fag:

- Det var jo fedt at få muligheden for at grave ned i det, jeg havde arbejdet med på hospitalet og som interesserede mig. Det var en optimal kombination at kunne bruge min erfaring fra hospitalet i min forskning, i sær fordi børnesundhedspsykologien er et kæmpe uudbygget område. Der er masser af viden og praksis, der skal udvikles og efterprøves, fortæller Mikael Thastum, der bruger størstedelen af sin tid på at gøre netop dette i Angstklinikken for Børn og Unge.

Angstklinikken gør en forskel
Angstklinikken er eksternt finansieret med adresse på Psykologisk Institut og tilbyder kognitiv adfærdsterapi til angstlidende børn og unge. En håndfuld psykologistuderende involveres dybt i arbejdet og al aktivitet på klinikken indgår i forskellige forskningsprojekter. Som leder og medstifter er det ingen overdrivelse at kalde det veldrevne og populære tilbud for professorens hjertebarn. Han er slet ikke i tvivl om, at Angstklinikken gør en forskel.

- Det er karakteristisk for Danmark, at børn med angstlidelser ikke bliver tilbudt behandling. Der mangler simpelthen viden på området, og det er det behov, vi gerne vil imødekomme med Angstklinikken. Man kan håbe, at de gode resultater, vi producerer, også får en større samfundsmæssig betydning. Det vigtigste for mig er, at vi kan udvikle evidensbaseret viden, der bedst muligt hjælper de her børn, fortæller han.

De gode resultater, Mikael Thastum nævner, er ikke en overdrivelse. 70-80 % af angstklinikkens brugere kan fungere normalt efter et behandlingsforløb. Af samme grund står der lige nu 90 familier på venteliste til den attraktive gruppeterapi. Med en stor ny bevilling fra TRYG Fonden i ryggen har professoren og hans kolleger netop taget fat på udviklingen af et nyt internetbaseret behandlingsprogram til angstlidende børn. 

Nye perspektiver på trivsel
Mikael Thastums akademiske interesse for børns trivsel går langt videre end angstbehandling. Han har været involveret i et stort EU-finansieret projekt om børn med alvorligt syge forældre (COSIP) og udviklet interventionstilbud til familier i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Han er en del af ”Center for Børns Trivsel” under det store tværfaglige CARE-projekt, der har til formål at udvikle ”solid evidensbaseret viden” om hvad der virker og ikke virker i indsatser for børn og unge, som Mikael Thastum siger. Den grundige forskning i metoder og effekter er afgørende for, at de gode intentioner faktisk gør en forskel for børnene, mener han. I det nyeste projekt skal professoren undersøge, hvordan man bedst hjælper børn med massivt skolefravær:

- De børn, der har et massivt skolefravær, er typisk også dem, der senere dropper ud af en ungdomsuddannelse. Det er ikke en uvæsentlig udfordring for samfundet, så udover at hjælpe de enkelte børn og deres familier, kan CARE-projektet gavne samfundet. Vi skal vide, hvornår og hvordan mønsteret for fravær grundlægges, så vi ved, om det kan forebygges allerede i folkeskolen. Det er forskning, der giver rigtig meget mening, fortæller Mikael Thastum.

Han sætter pris på den faglige anerkendelse og håber, at titlen vil give endnu flere muligheder for at ”sætte ting i gang” for at hjælpe børn, der mistrives:

 - Når man er så afhængig af eksterne midler, som vi f.eks. er i Angstklinikken, kan det jo være fint at skrive ’professor’ på ansøgningen, afslutter han med et smil.

For yderligere oplysninger

Professor Mikael Thastum
Psykologisk Institut, School of Business and Social Sciences
Aarhus Universitet

M: mikael@psy.au.dk
T: 87165846

Navne