Kan de mentale efterdønninger af kræft behandles over internettet?

TrygFonden har bevilliget 9,8 mio. kroner til ny forskning fra Aarhus Universitet, der skal undersøge, om personer, der er behandlet for kræft, kan kureres for mentale følgesygdomme som angst, depression og søvnproblemer ved hjælp af computerprogrammer over internettet.

21.02.2013 | Tine Bagger Christiansen

Forskerne skal i en række projekter undersøge om internet-baserede computerprogrammer kan hjælpe folk med mentale efterdønninger af kræftbehandling.

Mange personer, der er blevet behandlet for kræft, lider stadig af mentale gener efter deres behandling er afsluttet. Oftest i form af søvnproblemer, angst og depression og koncentrations- og hukommelsesbesvær.

Helt almindelige psykologiske behandlingsformer vil kunne hjælpe mange, men på grund af mangel på behandlere i nærområderne, er det langt fra alle, der får hjælp.

Det skal en ny forskningsbevilling på 9,8 mio. fra TrygFonden nu lave om på. Bag arbejdet står forskere fra henholdsvis Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, Onkologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse..

Forskerne skal i en række projekter evaluere, hvor effektivt internet-baserede computerprogrammer understøtter livsstilsændringer og afhjælper søvnproblemer, angst og depression og koncentrations- og hukommelsesbesvær blandt personer behandlet for kræft.

Kan hjælpe flere patienter

Hvis behandlingen viser sig effektiv blandt personer behandlet for kræft, kan de internet-baserede behandlinger med stor sandsynlighed også hjælpe andre patientgrupper i det danske sundhedsvæsen. Professor Bobby Zachariae, der er en af de hovedansvarlige forskere i projektet, forklarer:

- De mentale gener og udfordringer, vi ser på, er almindeligt udbredte i befolkningen, og vores behandlingsmetoder er helt generelle, så hvis internet-behandlingerne viser sig effektive overfor kræftpatienterne, vil det også åbne op for en helt ny omkostningseffektiv behandlingstype til det danske sundhedsvæsen.

Udover støtte til udvikling og afprøvning af de enkelte programmer, har også TrygFonden bevilget midler til at etablere et netværk til udveksling af viden og erfaring mellem forskere, som arbejder på at afprøve og implementere internet-baserede behandlinger.

- det er vigtigt at samarbejde og udveksle erfaringer både nationalt og internationalt. Både så vi lærer af hinanden og sikrer, at de opnåede resultater kommer hurtigt ud i praksis til fordel for patienterne. Derfor er netværket helt essentielt, siger seniorprojektleder Christine Paludan-Müller fra Kræftens Bekæmpelse

Fakta:

- De 9,8 mio. kr. er bevilliget til forskere fra:

Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS), Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet og Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og afdeling for Patientstøtte og Lokalindsats

- De hovedansvarlige for projektet er:

Bobby Zachariae, professor, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.
Anne Tjønneland, professor, Kræftens Bekæmpelse.
Christine Paludan-Müller, seniorprojektleder Kræftens Bekæmpelse
Bo Andreasen Rix, Chef for Dokumentation og Udvikling, Kræftens Bekæmpelse

Kontakt:

Professor Bobby Zachariae

 

Bobby Zachariae, professor
Aarhus Universitet
Psykologisk Institut, Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS)
samt
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

T: +45 87165878
M: 2423 5356
E: bzach@aarhus.rm.dk
W: pure.au.dk/portal/da/persons/robert-zachariae(63001d62-2865-45ba-a837-b5199293907c).html

 

Christine Paludan-Müller, seniorprojektleder

Kræftens Bekæmpelse, Afdeling for Patientstøtte & Lokal Indsats

T: +45 35257470

M: 30651007

E: cpm@cancer.dk

 

Nyhedstype, Forskningsnyhed