Forsker fra Center for Rusmiddelforskning modtager 4,7 mio. til ny forskning

Samfund og Erhverv under Det Frie Forskningsråd har bevilliget 4,7 mio. kroner til et nyt forskningsprojekt ledet af Geoffrey Paul Hunt fra Center for Rusmiddelforskning under Psykologisk Institut.

17.06.2014 | Tine Bagger Christiansen

Projektet vil igennem en undersøgelse af unge voksne kvinders alkoholberuselse finde ud af, hvordan nydelse og risiko ved beruselse er med til at skabe den moderne krop.

Dette er en kort beskrivelse af det forskningsprojekt, han har modtaget bevilling til fra Det Frie Forskningsråd – Samfund og Erhverv (FSE) i juni måned.

Projektet:

The Societal Meanings of the Intoxicated Body: A Qualitative Sociological Study of Alcohol Intoxication, Gender, and Young Adults
Bevillingsmodtager: Geoffrey Paul Hunt
Institution: Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut.
Bevilget beløb: kr 4.735.986

Projektbeskrivelse: Sociale betydninger af den berusede krop. Et kvalitativt sociologisk studie af alkoholberuselse, køn og unge voksne. Kroppen og især kvindekroppen er en kulturel og social slagmark. Samfundsmæssigt foregår der ikke alene en moralsk kamp, som har indflydelse på vores opfattelser af hinanden. Denne kamp er også med til at skabe vores kroppe. Beruselse er en måde at forandre sin krop på. Kvinder er begyndt at drikke omtrent det samme som mænd, lige såvel som kvinder også drikker sig berusede på samme måde, som det tidligere primært gjaldt mænd. Disse forandringer kommer fra de unge generationer. Undersøgelsen sætter særligt fokus på yngre 18 til 25-årige kvinder. Projektet vil igennem en undersøgelse af unge voksne kvinders alkoholberuselse finde ud af, hvordan nydelse og risiko ved beruselse er med til at skabe den moderne krop. Kroppen er et centrum for nydelser og risiko. Lige såvel som sundhed og motion har indflydelse på, hvordan vi forstår vores krop, så har de nydelser og risici, der ligger i beruselsen med alkohol, stor betydning. Vi har brug for indsigter til at kunne forstå disse forandringer. Indsigterne fra dette studie vil være centrale i både den offentlige og videnskabelige diskussion. Yderligere vil indsigterne fra gruppen af yngre kvinder kunne skabe grundlag for at forstå den kropslige og sociale beruselse i andre grupper i samfundet.

Læs projektbeskrivelserne på dansk for alle bevillingsmodtagerne


Yderligere oplysninger

Geoffrey Paul Hunt

Geoffrey Paul Hunt
Psykologisk Institut – Center for Rusmiddelforskning
Mail: gh@psy.au.dk
Telefon: 21 33 54 82

 

Forskningsnyhed, Rusmiddelforskning