Adjungerede lektorer/professorer & emeritus

Navn:

Lars Peter Sønderbo Andersen

Titel:

Adjungeret lektor

Område:

 Arbejds- og organisationspsykologi

E-mail:

Lars.Peter.Soenderbo.Andersen@vest.rm.dk

Navn:

Benedicte Madsen

Titel:

Lektor emeritus

Område: Social- og personlighedspsykologi

E-mail:

benedic@psy.au.dk

Navn:

Boje Katzenelson

Titel:

Professor emeritus

Område:

 Social- og personlighedspsykologi

Navn:

William Lewis Dunlop

Status:

Adjungeret professor

Område:

Social- og personlighedspsykologi

E-mail:

willdunlop333@gmail.com