Forskningsudgivelser

  • COOL KIDS-programmet til behandling af børn med angst
    Programmet fokuserer på at lære børn og forældre bedre måder at håndtere angst på i fællesskab.
  • Journal of Anthropological Psychology
    Internationalt tidsskrift, der behandler området antropologisk psykologi.
  • Nordic Psychology
    Tidsskrift med det formål at afspejle den særlige nordiske tilgang til psykologisk forskning og praksis, som kendetegner de særlige arbejdsvilkår og metoder, som psykologer anvender i de nordiske velfærdssamfund.