Forskningsenheden Anvendt Socialpsykologi og Social Integration

Forskningsenheden Anvendt Socialpsykologi og Social Integration beskæftiger sig med socialpsykologiske analyser af sociale institutioner, organisationer og bevægelser.

Formålet med forskningsenheden er at bidrage til psykologisk viden om social integration og en nuanceret forståelse af den måde, hvorpå institutionel praksis udvikler sig.

Enheden deltager i et tværfagligt netværk og inddrager antropologiske, sociologiske og socialpsykologiske perspektiver.