Forskningsenheder

Her er en oversigt over forskningsenhederne på Psykologisk Institut.

Psykoonkologisk Forskningsenhed
Psykoonkologisk Forskningsenhed er en forskningsenhed med tilknytning til Onkologisk Afdeling ved Århus Sygehus. Forskningsenheden blev oprettet i april 2000 i samarbejde med Århus Kommunehospital, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut og Kræftens Bekæmpelse. Forskningsenheden er bl.a. støttet af Kræftens Bekæmpelse, Århus Sygehus og Aarhus Universitet.

Attachment, Dissociation and Traumatic Stress Research Unit (ADiTS)
We are interested in how relationships influence the formation of personality structure, the development of psychopathology, and the recovery from adverse circumstances.

Anvendelsesorienteret Grundforskning i Hukommelse og Kognition (AGHOK)

AGHOK focuses on the scientific study of memory and cognition in everyday life and its development.

Forskningsenheden for Antropologisk Psykologi

Det særligt menneskeliges grundfænomener, natur-, kultur- og livshistorisk belyst. Empirisk og teoretisk grundforskning.

Forskningsenheden Anvendt Socialpsykologi og Social Integration

Forskningsenheden Forskningsenheden Anvendt Socialpsykologi og Social Integration beskæftiger sig med socialpsykologiske analyser af sociale institutioner, organisationer og bevægelser.

Forskningsenheden for Integrativ Psykologi

Forskningsenheden for Integrativ Psykologi danner ramme omkring forsknings-, undervisnings-
og teori/praksisudviklingsaktiviteter på et Integrativt Psykologisk grundlag.

Forskningsenheden Neurovidenskabelig psykologi
Forskningsenheden Neurovidenskabelig psykologi beskæftiger sig med en række psykologiske problemstillinger vedrørende de neurobiologiske og neurofysiologiske aspekter ved en bred emnekreds af psykiske fænomener og processer, såsom bevidsthed, handling, kognition, emotioner, smerter, indlæring og hukommelse.

Forskningsenhed for Praksislæring
Formålet med FPL er at fastholde og udvikle forskningsprojekter, der beskæftiger sig empirisk og teoretisk med læring i praksis, nærmere bestemt arbejdslivet.

Forskningsenhed for Psykoterapi

Klinisk Børne- og Ungdomspsykologisk forskningsenhed
Det overordnede forskningsområde omhandler, hvilke faktorer der influerer på udvikling af psykologiske problemer/lidelser hos børn og unge, samt hvorledes psykologiske problemer hos børn og unge kan forebygges og/eller behandles.

Leadership and INvolvement in ORganizations (LINOR)
The research topics of LINOR concern employee involvement in organizational decision-making processes, corresponding management styles and strategies, relations and forms of cooperation developed on this basis.

Research Unit for the Psychology of Aging (RUPA)

Sundhedspsykologisk Forskningsenhed