Undersøgelse af selvbiografisk hukommelse i psykiske lidelser

Hovedområde 5

Ved mange psykopatologiske lidelser optræder der forstyrrelser i den selvbiografiske hukommelse, som måske bærer en del af skylden for symptomernes udvikling og langvarige tilstedeværelse. En fællesnævner for en række lidelser synes at være negativ selvbias, rumination og uønskede tanker og erindringer. Forskning i selvbiografisk hukommelse har derfor et stort potentiale for at tilføre ny viden om underliggende faktorer og mulige metoder til behandling af sådanne forstyrrelser. Her undersøger vi selvbiografisk hukommelse i forhold til tre fremtrædende psykopatologiske lidelser: Posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), depression og borderline personlighedsforstyrrelse.

PTSD er en vigtig psykisk lidelse, som kan opstå hos mennesker, der har været udsat for livstruende og angstfremkaldende hændelser. Lidelsen har en anslået livstidsprævalens på 5% for mænd og 10% for kvinder i et vestligt befolkningsudsnit. PTSD beskrives ofte som en forstyrrelse af den selvbiografiske hukommelse, fordi et væsentligt symptom er ufrivillige, uønskede erindringer om den traumatiske hændelse. Selv om sådanne uønskede erindringer kendes fra en række forskellige emotionelle lidelser, synes de at være mere udtalte i PTSD end i andre lidelser. Vi forfølger dette emne i en række undersøgelser, der undersøger ufrivillige uønskede erindringer om emotionelle oplevelser hos krigsveteraner og andre mennesker, der tidligere i livet har været udsat for traumatiske hændelser.

Depression er en særdeles udbredt emotionel lidelse med en anslået livstidsprævalens på 20% i den vestlige befolkning. Ikke alene påvirker depression folks velbefindende, lidelsen har også en alvorlig negativ indvirkning på en række kognitive færdigheder. For så vidt angår selvbiografisk hukommelse har mennesker, som lider af en depression, vanskeligt ved at fremkalde erindringer om specifikke begivenheder.  Dette forhold er af særlig stor vigtighed, fordi det er påvist, at reduceret hukommelsesspecificitet er forbundet med varige depressive symptomer. Vores hidtidige resultater antyder, at ufrivillige erindringer kan være en måde at bryde ud af de overgeneraliserede erindringer. Vi gennemfører en række studier med det formål at undersøge kendetegnene ved ufrivillige erindringer hos deprimerede (eller dysforiske) mennesker og hos mennesker uden depressioner.

Mennesker, som lider af borderline personlighedsforstyrrelse (BPD), har ofte vanskeligt ved at fastholde en varig identitetsfølelse. Dette er af særlig relevans for forskningen i selvbiografisk hukommelse, fordi netop evnen til at erindre vores egen fortid er afgørende for at opnå en følelse af identitet og kontinuitet i livet. Man ved imidlertid overraskende lidt om den mulige sammenhæng mellem identitetsforstyrrelser, som observeres hos personer med BPD, og den selvbiografiske hukommelse. Vi er i øjeblikket i gang med at gennemføre en studierække, der undersøger dette emne.