Ocke-Schwen Bohn har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond

Professor Ocke-Schwen Bohn har modtaget 4.746.613 DKK til projektet: Perceptual Flexibility in Old Age: Effect of Training on Speech Perception

09.03.2021 | Heidi Eskegaard Jensen

Læs mere om bevillingen fra Danmarks Frie Forskningsfond her. 

Navne