2-årig bevilling til Adam Redman Congleton

Postdoc Adam Redman Congleton har modtaget en 2-årig postdoc bevilling fra Det Frie Forskningsråd l Kultur og Kommunikation.

15.11.2016 | Heidi Eskegaard Jensen

Adam Redman Congleton

Projekttitel: Simulating the Feelings of Reality: Using Virtual Reality to Understand How Emotion Shapes Autobiographical Memory
Bevillingsmodtager: Adam Redman Congleton
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.806.343 kr.

Projektbeskrivelse: Vores personlige erindringer spiller en vital rolle for, hvordan vi interagerer med og danner forestillinger om verden. Disse “selvbiografiske erindringer” tjener en række formål, herunder at støtte problemløsning, vedligeholdelse af vores sociale relationer og etablering af vores personlige identitet. Erindringer er påvirket af en række faktorer, herunder hvor følelsesmæssigt ophidsende vores oplevelse var, og hvorvidt vi opfattede den positivt eller negativt. Udviklingen af teknikker, der mere effektivt fanger emotioners indvirkning, er derfor essentiel for at forstå, hvordan vores personlige erindringer formes. Størstedelen af forskningen har imidlertid ikke været i stand til at undersøge, hvad der sker, mens mennesker oplever personlige begivenheder, da disse sker i personernes privatliv uden for laboratoriet. Studier har i stedet blot bedt forsøgspersonerne om at genkalde sig personlige erindringer, uden kontrol med de oprindelige oplevelser. Dette gør det svært at drage konklusioner ud fra resultaterne. Dette projekt antager, at virtual reality simulation kan levere en ideel løsning til problemet med eksperimentel kontrol. Virtual reality er en computerskabt sanseverden, der simulerer en persons fysiske tilstedeværelse i real-life scener, og brugen af den giver forskere mulighed for at vide på forhånd, hvilken information deres deltagere vil møde. Ved at gøre brug af denne teknologi vil projektet undersøge, nøjagtigt hvordan følelser former vores personlige erindringer.

Læs mere HER

Forskningsnyhed