Om Erindringsværkstedet MemoScience

Nedenstående projekt er afsluttet.
Artikler i relation til projektet vil blive offentliggjort på denne side når de udkommer.

Erindringsværkstedet MemoScience søger ældre med Alzheimers demens til en række forskningsprojekter rettet mod at udvikle og identificere de bedste metoder til at stimulere erindringer fra den personlige fortid hos personer med demens.

Deltagere skal være udredt med diagnosen Alzheimers demens, og må ikke have andre tilstande der påvirker hukommelsen (f.eks. apopleksi). Vi søger deltagere, der er hukommelsesmæssigt svækkede, men samtidig kan overskue at deltage i samtaler om fortiden enten i eget hjem eller i nogle tilfælde ved besøg på Aarhus Universitet eller i Den Gamle By i Aarhus.

En folder for MemoScience kan hentes her.

Se en trailer for dokumentarfilmen "Genkendelsens Glæde". Filmen skildrer erindringsformidlingen i Den Gamle By.

 

Til fagpersoner og pårørende

Vi søger fagpersoner/pårørende, der vil hjælpe os med at komme i kontakt med ældre med Alzheimers demens, som kunne have interesse i at deltage i vores forskningsprojekter.

Som fagperson/pårørende hjælper du os med at koordinere aftaler, i enkelte undersøgelser kan du også fungere som ledsager, hvis deltagelse foregår på Aarhus Universitet eller i Den Gamle By. Som led i projekterne bliver deltagere interviewet og løser nogle korte kognitive tests. Dette kan foregå i eget hjem eller på et lokalcenter. Det er ikke nødvendigt for omsorgspersonen at være til stede under samtale og testning, men vi beder om hjælp til at lave aftaler.

Hvem kan deltage?

Deltagere skal være udredt med diagnosen Alzheimers demens og være 70 år eller derover.

Hvad skal man som deltager?

Typisk vil deltagelse bl.a. indebære samtale om fortiden ved hjælp af eksempelvis genstande, film og fotografier. Deltagelse kan også involvere besøg på Aarhus Universitet eller i den Gamle By i Aarhus, som har en erindringslejlighed. Se yderligere information under aktuelle projekter. 

Hvor og hvornår foregår undersøgelserne?

Det afhænger af hvilken undersøgelse, som du deltager i. Oftest vil vi besøge dig i hjemmet for at gøre det lettere for dig, men nogle undersøgelser foregår i Den Gamle By eller på Aarhus Universitet. Se yderligere information under aktuelle projekter. 

Udgifter i forbindelse med undersøgelserne

Erindringsværkstedet MemoScience dækker alle transportudgifter i forbindelse med besøg på Aarhus Universitet eller i Den Gamle By samt evt. lønudgifter til medarbejdere.

Hvem er vi?

Undersøgelserne udføres af psykologer ved Erindringsværkstedet MemoScience, der er et forskningscenter for rehabilitering af selvbiografisk hukommelse ved demens, ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, under ledelse af Professor Dorthe Berntsen. Herudover består centeret af 3 videnskabelige kernemedlemmer; psykolog og postdoc Katrine Rasmussen, psykolog og postdoc Marie Kirk, adjunkt Sinué Salgado samt gerontopsykolog Susanne Overgaard. Centret er støttet med 6,7 mio. fra Velux Fonden. Du kan læse mere om Erindringsværkstedet MemoScience og den teoretiske baggrund for forskningsprogrammet HER. 

Kontaktoplysninger

Yderligere informationer om vores forskning og aktuelle forskningsprojekter kan fås ved henvendelse til:

E-mail: erindringer@psy.au.dk 

Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 93 52 21 33