Åben møderække

Hver måned afholdes et møde, hvor en eller flere inviterede gæster eller medarbejdere ved Center for Kvalitativ Metodeudvikling præsenterer kvalitative undersøgelser, undersøgelsesudkast, undersøgelsesresultater, centrale temaer eller problemstillinger indenfor kvalitativ forskning. Møderne er tilrettelagt således, at det er den faglige diskussion der er i centrum og møderne er åbne for ph.d.-studerende, kommende ph.d.-studerende, specialestuderende og videnskabeligt personale med interesse i kvalitative metoder.

Vi forsøger at mødes den anden tirsdag i hver måned fra kl. 14-16. Kalenderen opdateres løbende.  

Dato Oplæg Kommentar Titel Lokale
27/10 Lisbeth Grønborg Oplæg om autoetnografi og frafald Autoetnografi blandt mekanikerelever - erfaringer og perspektiver 1325-036
10/11 Noomi Christine Linde Matthiesen Diskursanalyse og skole-hjem-samtaler Tavshedens analyse 1325-328
8/12 Annemette Bondo Lind Interviewundersøgelse Anerkendelse og psykosomatik: en interviewundersøgelse 1412-229