Nyhed

Nyhedstype

Genetablering af kvalitativt metodecenter

Vi har hermed den glæde at annoncere, at vi genetablerer "Center for Kvalitativ Metodeudvikling".

Vi har hermed den glæde at annoncere, at vi genetablerer "Center for kvalitativ metodeudvikling". Centret var Steinar Kvales hjertebarn, men det har ligget stille her i Aarhus siden Steinar gik bort for nogle år siden. Grunden til at vi genetablerer "Center for Kvalitativ Metodeudvikling" er, at vi mener, at det er vigtigt, at der dannes en faglig platform, hvor det er muligt at styrke og højne kvaliteten i arbejdet med kvalitative metoder. Det betyder helt konkret, at vi i regi af "Center for Kvalitativ Metodeudvikling" gerne vil afholde månedlige to-timers møder, hvor spændende undersøgelser og centrale temaer indenfor den kvalitative forskningsmetodik præsenteres og diskuteres.

Allerede i efteråret 2015 er tre arrangementer på plads. Tirsdag den 27. oktober fremlægger Lisbeth Grønborg "Autoetnografi blandt mekanikerelever - erfaringer og perspektiver", tirsdag den 10. november fremlægger Noomi Matthiesen "Tavshedens analyse" og tirsdag den 8. december fremlægger Annemette Bondo Lind "Anerkendelse og psykosomatik: en interviewundersøgelse." Alle med interesse for kvalitativ metodeudvikling er meget velkomne.