Arkiv over nyhedsbreve (1992-2007)

Indtil 2007 udgav Center for Kvalitativ Metodeudvikling to nyhedsbreve hvert år. I nyhedsbrevene findes rapporter fra konferencer og seminarer, anmeldelser af publikationer indenfor det kvalitative forskningsområde samt information om relevante konferencer. 

Bemærk at de fleste anmeldelser er på dansk, men du vil finde nogle anmeldelser og rapporter fra konferencer på engelsk. 

Biblioteket har en kopi af hvert nyhedsbrev.

På denne hjemmeside ligger det vigtigste indhold i nyhedsbrevene fra 1992-2007.