Om MapSurvey

De befolkningsundersøgelser, som vi gennemfører på Center for Rusmiddelforskning, indeholder med få justeringer de samme spørgsmål, som bliver stiller til mennesker i behandling for rusmiddelproblemer. De spørgeskemaer, som bruges i rusmiddelbehandling hedder hhv. VoksenMap og UngMap, og vi kalder vores befolkningsundersøgelser for MapSurveys.

Forskning på tværs af rusmiddelbehandling og befolkningsundersøgelser

Denne sammenhæng giver os mulighed for at lave forskning, der går på tværs af forskning i rusmiddelbehandling og befolkningsundersøgelser. Nogle få eksempler på mulighederne i denne forskning er:

  • Vi kan se, om det er de samme risikofaktorer, der er på spil for tilbagefald i behandling og for udvikling af rusmiddelproblemer.
  • Vi kan se, hvor mange af de mennesker, som har været i behandling, der efterfølgende får et rusmiddelforbrug, som er normalt for deres køn og aldersgruppe.
  • Vi kan se, hvor mange i rusmiddelbehandling, der opnår en trivsel i hverdagen, der svarer til normalbefolkningen, justeret for køn og alder.

Samtidig giver denne forskning os mulighed for at give individuel feedback til borgere i behandling for alkoholmisbrug eller stofmisbrug om, hvordan deres forbrug er i forhold til det, der er normalt for deres alder og køn.