MapSurveys - befolkningsundersøgelser

MapSurveys er Center for Rusmiddelforskning årlige nationale befolkningsundersøgelser, hvor vi indhenter oplysninger om folks brug af alkohol og stoffer, deres trivsel generelt og deres oplevelse af rusmiddelbehandling. Undersøgelserne kan bruges til både at følge befolkningens rusmiddelbrug, udvikle rusmiddelbehandlingen og desuden sammenligne på tværs af lande og dermed give indspark til lovgivning på rusmiddelområdet. Læs mere om MapSurveys


MapSurvey 2019 - Trivsel og brug af rusmidler blandt danske unge

MapSurvey 2019 blev foretaget blandt 15-25-årige i Danmark. 3046 unge besvarede spørgsmål om bl.a. ensomhed, depression, konflikter og pjækkeri fra skolen og deres forbrug af alkohol, cannabis, kokain m.m. 

Undersøgelsen viste bl.a. at:

  • En fjerdel af de unge drikker alkohol hver uge, i 2014 gjaldt det ca. hver femte unge.
  • Især blandt de 15-19-årige er andelen, som drikker alkohol hver uge steget. 
  • 11 procent af de unge har brugt stoffer som cannabis, amfetamin, ecstasy etc. den seneste måned.
  • Andelen af unge, som har brugt kokain, er fordoblet fra 1,5 procent i 2014 til tre procent i 2019.
  • Unge oplever flere problemer med ensomhed, depression og selvskade såkaldte internaliserende problemer. 16,3 procent af de unge har ’oplevet en del til rigtigt meget ensomhed’ den seneste måned. 
  • Andelen af unge, som har mange eksternaliserende problemer bl.a. konflikter med samfundet og andre mennesker, ligger stabilt på ca. ti procent. 

Find mange flere resultater i rapporten til højre


UngMap-undersøgelse 2014

I 2014 gennemførte Center for Rusmiddelforskning en undersøgelse om trivsel og brug af rusmidler blandt 15-25-årige i Danmark. 3054 unge besvarede spørgeskemaet.

Rapporten forklarer internaliserende problemer (ensomhed, depression, spiseforstyrrelse etc.) og eksternaliserende problemer (konflikter, voldelig adfærd, manglende impulskontrol etc.), og hvordan disse hænger sammen med unges rusmiddelforbrug. Desuden viste undersøgelsen bl.a. at:

  • 10 procent af unge i Danmark er svært belastede, mens de fleste - 70 procent - trives godt.
  • 16-17.000  af unge 15-25-årige ryger hash flere end 20 dage om måneden
  • Især unge mænd med moderate eller svære eksternaliserende problemer ryger ofte hash
  • Omkring 73.000 unge mellem 15 og 25 år drikker sig fulde mindst én gang om ugen (bingedrinking)

Læs mere i rapporten til højre


Artikler om befolkningsundersøgelser

CRFs befolkningsundersøgelser og udviklingen af MapPlan

STOF-artikel om de vigtigste befolkningsundersøgelser, som Center for Rusmiddelforskning har lavet gennem årene, og hvordan de hænger sammen med udviklingen af rusmiddelbehandling baseret på afdækning og planlægning - kaldet MapPlan