Indsatser for borgere med komplekse problemer

I dette projekt undersøgte vi, hvordan kommuner, sygehuse og jobcentre håndterer hjælp til borgere, som har flere problemer som stofmisbrug, psykiske lidelser og ledighed.


Formålet med undersøgelsen var at kortlægge de måder, hvorpå borgere, som både har et misbrug af stoffer, en psykisk lidelse og stod uden for arbejdsmarkedet, får støtte og hjælp fra misbrugsbehandlingscentre, psykiatriske afdelinge og jobcentre eller kommunale beskæftigelsesindsatser. Med projektet ville vi bidrage til at synliggøre aktuelle lokale indsatser samt udfordringer med og muligheder for at hjælpe disse særligt udsatte mennesker.

Baggrund for projektet

Nogle borgere har så komplekse problemstillinger, at de har brug for indsatser fra forskellige myndigheder og organisationer. Personalet i de involverede systemer forstår borgerne og deres problemer meget forskelligt, ligesom de har forskellige måder at hjælpe dem på. Yderligere arbejder medarbejderne i fx kommuner, sygehuse og private hjælpeorganisationer under meget forskellige rammer. Tilsammen udgør myndigheder og organisationer et kompliceret net af overlappende måder at håndtere borgerne og deres problemer på, som kan være i indbyrdes konflikt. Med fokus på forskellige rationaler i politikker og i den sociale praksis blandt medarbejdere i kommuner og regioner analyserede vi, hvordan komplekse sager blev håndteret i det daglige arbejde.

Undersøgelsen bestod af tre dele:

  • Analyser af lovgivning, guidelines og strategier, som rammesætter indsatser for borgere med komplekse problemer.
  • Kortlægning og observationer af kommunale indsatser samt interviews med medarbejdere og brugere/ borgere.
  • Undersøgelse af medarbejderes forståelser og argumenter, som ligger til grund for håndteringen af borgernes problemer via gennemgang af udvalgte journalmaterialer.

Projektet løb fra 1. juni 2915 til 1. juli 2018 og var finansieret af Det Frie Forskningsråd.