Befolkningsundersøgelser

På Center for Rusmiddelforskning gennemfører vi årlige nationale befolkningsundersøgelser, hvor vi indhenter oplysninger om folks brug af alkohol og stoffer, deres trivsel generelt og deres oplevelse af rusmiddelbehandling. Undersøgelserne kan bruges til at sammenligne på tværs af lande og dermed give indspark til udformning af lovgivning på rusmiddelområdet.   


Befolkningsundersøgelsen 2019 - om unges trivsel og brug af rusmidler

Befolkningsundersøgelsen 2019 blev foretaget blandt 15-25-årige i Danmark. I alt 3046 unge besvarede spørgsmål om bl.a. ensomhed, selvskadende adfærd, depression, konflikter og pjækkeri fra skolen og om deres forbrug af rusmidler som alkohol, cannabis, kokain og amfetamin. 

Undersøgelsen viste bl.a. at:

  • En fjerdel af de unge drikker alkohol hver uge, i 2014 gjaldt det ca. hver femte unge.
  • Især blandt de 15-19-årige er andelen, som drikker alkohol hver uge steget. 
  • 11 procent af de unge har brugt stoffer som cannabis, amfetamin, ecstacy etc.den seneste måned.
  • Andelen af unge, som har brugt kokain, er fordoblet fra 1,5 procent i 2014 til tre procent i 2019.
  • Unge oplever flere problemer med ensomhed, depression og selvskade såkaldte internaliserende problemer. 16,3 procent af de unge har ’oplevet en del til rigtigt meget ensomhed’ den seneste måned. 
  • Andelen af unge, som har mange eksternaliserende problemer bl.a. konflikter med samfundet og andre mennesker, ligger stabilt på lidt under ti procent. 

Find mange flere resultater i rapporten til højre