Spørgeskemaer og tests

På denne side finder du nogle af de spørgeskemaer og tests, som anvendes indenfor stof- og alkoholforskning og behandling i dag. Der kan være tale om redskaber, som er udviklet af Center for Rusmiddelforskning (f.eks. UngMap), oversat af Centret (f.eks. EuropASI) eller som Centret på anden måde er involveret i brugen af (f.eks. KL-screeneren og MATE). Redskaberne kan alle anvendes frit, dog kun hvis anvendelsen ikke har kommercielle formål.

EuropASI

EuropASI-skema, standard skema.

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Personlighedsforstyrrelser

Dansk vurdering af personlighedsforstyrrelser, omtalt i artikel om socialarbejderes vurdering af personlighedsforstyrrelser og i artikel om spørgeskemavurdering af personlighedsforstyrrelser.

Program til identificering af risikogrupper

Mads Uffe Pedersen (2010): Scoresystem til identificering af risiko-grupper (Microsoft Excel format 97-2003)

Ro på - Når genveje bliver til omveje

Birgitte Thylstrup & Morten Hesse (2015): Ro på - arbejdsbog