Masterprojekter

Masterprojekt Mette Gajhede (2016): Fællesskabets betydning i misbrugsbehandling

Masterprojekt Tina Munk Knudsen (2016): At være eller ikke at være alkoholiker - er det spørgsmålet?

Masterprojekt Lise Rytter Krogh (2014): Undersøgelse af hvordan kommunerne har tilrettelagt indsatsen på alkoholbehandlingsområdet over for børn af alkoholmisbrugere.

Masterprojekt Anne-Mette Jespersen & Tanja Christin Therkildsen (2014): Frafald - et til og fra.

Masterprojekt Sofie Overgaard (2014): Tillid, professionel identitet og discretion: En kvalitativ analyse af rusreformens implementering i en større norsk kommune.

Masterprojekt Kim Bramsgaard (2014): Misbrug og psykisk lidelse. Dilemmaer i behandlingen af dobbeltdiagnoser.

Masterprojekt Jens Kjer Nielsen (2014): Selvhjælpsgrupper i et behandlingssamfund.

Masterprojekt Christina Teichert (2014): From warzone to battlefield. The disaster within. A qualitative study of Danish war veterans perception on drug. 

Masterprojekt Birgit Blum Andresen (2014): Organiseringens betydning for kvalitet i ambulant alkoholbehandling.

Masterprojekt Lene Tanderup (2013): De professionelle hjemløse. Hjemløses adfærd og selvopfattelse i et samfundsmæssigt perspektiv.

Masterprojekt Karina Santos Lalleman (2013): Legalisation of cannabis in Copenhagen.

Masterprojekt Astrid Bay (2012): "Hov, hov! Det nødvendige...". Om konstruktionen af kvalitet i den markedsgjorte stofbehandling.

Masterprojekt Søren Holm (2012): Cannabiskulturens legitimerende funktion. En analyse af cannabiskulturen som legitimerende grundlag for unges cannabisforbrug.