Webinar om hvordan forældres rusmiddelmisbrug påvirker unge

Sociolog og ph.d.-studerende Kirsten Frederiksen fortæller ud fra omfattende data fra registre og spørgeskemaundersøgelser, hvordan forældres misbrug af alkohol eller stoffer kan påvirke unges trivsel, sundhed og livsbane i det hele taget.

12.10.2020 | Marianne Pilegaard

Dato tor 05 nov
Tid 14:00 14:30
Sted Online

I oplægget kommer Kirsten omkring:

• Forholdet mellem forældres rusmiddelproblemer i forhold til andre problemer i familien

• Opgøret med ”den syge familie” beskrevet med begreber, som at den drikkende forælder 'har en sygdom', at partneren er 'medmisbruger' m.m.

• Hvad ved vi om danske unge, som er vokset op med forældre, der har et problematisk forbrug af alkohol og stoffer?

Kirsten Frederiksen holder oplæg i ca. 15 minutter, hvorefter deltagerne kan stille spørgsmål.

Webinaret er gratis, men tilmelding er påkrævet. Tilmeld dig her

Find mere information om Kirstens projekt Konsekvenser af forældres rusmiddelmisbrug for unge

Rusmiddelforskning