Nyhed

Belønning og påmindelser gør stofbehandling for unge effektiv

Motiverende samtale og kognitiv terapi suppleret med påmindelser, gavekort og opfølgning virker bedst, når unge skal ud af stofmisbrug, viser undersøgelse.

Center for Rusmiddelforskning har fulgt og interviewet 460 unge, som har været igennem forskellige behandlingsforløb for at afprøve, hvilken kombination af samtaleterapi, belønning, påmindelser og opfølgende behandling, der virker bedst, når unge skal ud af stofmisbrug.

Kombination af mange elementer virker bedst

De unge blev inddelt i fire grupper, hvor de unge kom i et behandlingsforløb bestående af enten kun en basisbehandling med 12 samtaler sammensat af motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi, eller de fik basisbehandlingen i kombination med forskellige strukturelle elementer som gavekort og opfølgning pr. telefon. Den mest effektive behandling for de unge viste sig at være en kombination af alle elementer, altså både terapisamtaler, gavekort ved hver anden samtale og opfølgning over telefonen efter behandlingen.

Halvdelen bliver stoffri

Halvdelen af de unge, der har fået hele pakken, er stoffri ni måneder efter indskrivning. Det er en markant højere effekt end i den øvrige stofmisbrugsbehandling. Det er også et markant bedre resultat end i de andre grupper i undersøgelsen, hvor kun mellem 30,6 og 36,6 procent af deltagerne er stoffrie ni måneder efter. Metoden, hvor de unge får både samtaleterapi, belønninger og opfølgning, er desuden mest effektiv til at reducere kriminalitet og umiddelbart også til at få de unge til at blive på deres uddannelse.

Hent rapporten  Behandling af unge der misbruger stoffer

Forskningsprojektet er gennemført i samarbejde med Socialstyrelsen og ni kommuner. Medarbejdere fra Center for Rusmiddelforskning har interviewet de unge tre, seks og ni måneder efter behandlingens start og følger op med et sidste interview 21 måneder efter, at de unge begyndte i behandling. 

Undervisningsvideo og behandlingsmanual på vej

Center for Rusmiddelforskning producerer nu undervisningsvideoer og en behandlingsmanual for den effektive metode, som vi udgiver ved årsskiftet.
I 2018 udarbejder vi desuden en evaluering af implementeringsforhold og økonomiske omkostninger ved brug af metoden i samarbejde med Vive. 

 

FAKTA

Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling er en del af den såkaldte Stofmisbrugspakke, som blev lanceret i 2012. Formålet med metodeprogrammet har været at fremme anvendelsen af behandlingsmetoder, der har dokumenteret effekt.

Til at undersøge effekten af forskellige internationalt anerkendte metoder i en dansk kontekst blev 460 unge mellem 15 og 25 år, heraf 105 kvinder udvalgt. De unge havde alle et stofmisbrug og desuden havde 33,9 procent af dem en psykiatrisk diagnose. De ni kommuner, som kørte behandlingsforløbene er Holbæk, Herning, Randers, Aarhus, Silkeborg, Fredericia, Aabenraa, Svendborg og Odense

De fire behandlingsgrupper var:

  • MI/KAT: Motiverende samtale + kognitiv adfærdsterapi
  • MI/KAT-G: Motiverende samtale + kognitiv adfærdsterapi + gavekort
  • MI/KAT-O: Motiverende samtale + kognitiv adfærdsterapi + opfølgende behandling
  • MI/KAT-GO: Motiverende samtale + kognitiv adfærdsterapi + gavekort + opfølgende behandling

 

MI/KAT-GO viste sig at være den mest effektive metode:

  • 49 % af de unge fra MI/KAT-GO gennemførte primærbehandlingen (37 % for de andre grupper)
  • 50 % af de unge var stoffri 9 måneder efter indskrivning (33 % for de andre grupper)
  • 51 % af mændene var stoffri 9 mdr. efter indskrivning (34 % for de andre grupper)
  • 48 % af kvinderne var stoffri 9 mdr. efter indskrivning (31 % for de andre grupper)
  • 38 % af de unge med psykiatrisk diagnose var stoffri 9 mdr. efter indskrivning (21 % andre grupper)
  • De unges kriminalitet blev reduceret fra 20 % til 6 % (22 % til 17 % for de andre grupper)