Nyhed

Rusmiddelforskning

Professor Geoffrey Hunt får hæderspris for sin indflydelse på alkoholforskning

Alkoholforbrug og beruselseskultur er sociale fænomener. Det har professor og antropolog Geoffrey Hunt sat fokus på gennem 30 års forskning. Han modtager nu Jellineks Mindepris 2021 for sin indflydelse på alkoholforskning.

Professor Geoffrey Hunt is granted Jellineks Memorial Award 2021

Professor Geoffrey Hunt på Center for Rusmiddelforskning, Aarhus BSS, modtager prisen for sin "banebrydende indflydelse på antropologisk og tværdisciplinær forskning i alkoholforbrug og alkoholproblemer".

Geoffrey Hunt har i over 30 år forsket i brug af alkohol og kultur og vaner omkring det at drikke alkohol og beruse sig blandt forskellige befolkningsgrupper og i en række lande som USA og Hong Kong til Holland og Danmark. Han har stået i spidsen for kvalitative forskningsprojekter med mange interviews om alkoholbrug og stofbrug fx blandt bandemedlemmer i San Fransisco og unge i nattelivet i Rotterdam. I sin forskning har Geoffrey Hunt især undersøgt, hvordan køn, identitet og social interaktion spiller sammen med indtaget af alkohol og det at beruse sig blandt unge. Hans arbejde i flere lande har samtidig gjort ham og hans kolleger i stand til at sammenligne ungdomskultur, forhold til køn, alkoholforbrug og beruselse i forskellige befolkninger. Jellineks Mindepris får Geoffrey Hunt for sin ’. Han synes selv, at det er svært at pege på én udvikling, som den vigtigste inden for alkoholforskning i de 30 år, han har arbejdet på feltet.

Rusmiddelforbrug er et socialt fænomen

”I stedet vil jeg understrege, hvor vigtigt det er, at vi forsker i alkoholbrug og stofbrug ud fra en antropologisk tilgang. I modsætning til fx den biomedicinske tilgang, betyder den antropologiske vinkel, at vi ser brug af alkohol og stoffer som et socialt fænomen. Alkoholkultur og forbruget af alkohol og stoffer hænger tæt sammen med socialt samvær og relationer mennesker imellem, og det er vigtigt, at vi i forskningen bliver ved med at undersøge den sociale påvirkning af folks rusmiddelbrug, og hvordan det afspejler deres sociale position.”
Gennem flere år har Geoffrey Hunt og hans kolleger arbejdet for at introducere en teoretisk ramme baseret på sociologi, antropologi, kriminologi og kønsforskning, som sætter fokus på, at det sociale, kulturen og relationer folk imellem har stor betydning for, hvordan mennesker bruger rusmidler.
Både interessen for kønnets betydning for rusmiddelbrug og interessen for alkoholkultur blev sparket i gang under Hunts forskningsprojekt om stofbrug i bandet i San Fransisco i 1991.

Interviews med bandemedlemmer åbnede for ny forskning

”Som mange andre forskere, der udfører kvalitative interviews, ved, så får man ofte øje på interessante og nye aspekter, når man taler med folk. I bandeprojektet i San Fransisco begyndte vi med at undersøge mandlige bandemedlemmer brug af stoffer, men i interviewene talte de en del om alkohol og det at drikke sammen. Derudover opdagede vi, at der også var en del kvindelige bandemedlemmer i San Fransisco, som vi selvfølgelig også gerne vi tale med. Dermed opdagede vi, hvor meget forbruget af alkohol betød i bandemiljøet, og hvordan opfattelser af kønnenes forskellige roller spillede ind på rusmiddelforbruget. Og den dag i dag er køn, socialt samspil og relationer sammen med forbruget af alkohol og stoffer et vigtigt fokus for vores forskning,” fortæller Geoffrey Hunt.

Hunts forskning begyndte på engelske pubber

Professor Hunt er født i England og tog sin ph.d. i antropologi på University of Kent i England i 1988, hvor hans afhandling var resultatet af to års etnografisk feltarbejde på pubber og i private hjem i en landsby i Cambridgeshire. Her undersøgte han forskellen på drikkevaner og drikkekultur i det offentlige og i det private rum. Senere immigrerede Geoffrey Hunt til USA, hvor han siden 1990 har været ansat på Institut for Videnskabelig Analyse og gennem årene har stået i spidsen for talrige forskningsprojekter finansieret af det amerikanske forskningsråd for medicin – National Institutes of Health (NIH).
For tiden står professor Geoffrey Hunt i spidsen for fire forskningsprojekter:
“Alcohol intoxication among LGBTQ young adults in the San Francisco Bay area” og “Intoxication and gender among young adults in rural Northern California”, som begge er finansieret af NIH. I Danmark leder han projekterne ”Unge, rusmidler og politi” finansieret af Det Frie Forskningsråd og ”Seksuelle grænser i nattelivet”, som er finansieret af Helsefonden. Begge hører hjemme på Center for Rusmiddelforskning i Aarhus.

Om at modtage Jellinek Mindepris siger Geoffrey Hunt:

”Først og fremmest blev jeg meget overrasket. Jeg begyndte min forskning i rusmiddelbrug i 1980’erne og i  mange år fik den antropologiske rusmiddelforskning næsten ingen opmærksomhed, selvom mange dygtige og ansete antropologer forskede i rusmidler og rusmiddelbrug. Så jeg troede ærligt talt aldrig, at den socio-kulturelle forskning, som jeg har arbejdet med, ville føre en til pris.
Der ud over føler jeg mig utroligt heldig over, at jeg i mere end 30 år har kunne arbejde med dygtige kolleger og samarbejdspartnere verden over. Alle disse samarbejder med forskere fra USA, UK og Denmark har inspireret mig og bestyrket min holdning til, hvor vigtigt internationalt samarbejde inden for forskning er. Samtidig har samarbejdet med kolleger fra forskellige lande og kulturer betydet, at jeg har fået udvidet mit syn på og dybden af min forskning. Jeg ville aldrig have modtaget Jellineks Mindepris uden samarbejde med disse kolleger, og derfor skylder jeg dem stor tak.

 

Fakta om Jellineks Mindepris

Dr. E.M. Jellinek var en amerikansk arbejdsom og anerkendt forsker i behandling og forebyggelse af alkoholproblemer og ’alkoholisme’, som døde i 1963. Hans arbejde har den dag i dag stor betydning for vores viden om alkoholproblemer og afhængighed.
Jellinek Mindepris består af 5000 canadiske dollars og en buste af E.M. Jellinek med inskription.