Gæsteforelæsning om teenageres hjerner og afhængighedsbehandling

Professor Sarah Feldstein Ewing besøgte for nylig CRF og fortalte om sit arbejde med at bygge bro mellem neurovidenskab og behandling af unge med misbrug af alkohol eller stoffer.

02.07.2018 | Marianne Pilegaard

Professor Sarah W. Feldstein Ewing, leder af Adolescent Behavioral Health Clinic, Oregon Health & Science University, besøgte for nylig Center for Rusmiddelforskning og gav en forelæsning om

- hvordan teenageres hjerner reagerer på misbrugsbehandling

Hendes forelæsning handlede bl.a. om, hvordan mange misbrugsbehandlere synes, at resultater fra neurovidenskab om hjernens udvikling og reaktioner spændende. Dog bruges viden om hjernens udvikling ikke ret ofte i det daglige arbejde i misbrugsbehandlingen.

Sarah Feldstein prøver at bygge bro mellem neurovidenskaben og behandling af unge, som fx er afhængige af alkohol. Hun viser fx hvordan neurovidenskab, herunder hjerneskanninger, kan bruges til at udvikle behandlingen af unge med misbrug af alkohol eller stoffer. Unges hjerner reagerer nemlig helt forskelligt fra voksnes på nogle former for psykoterapi fx. 
 
Se og hør hele Sarah Feldsteins forelæsning her:

Forelæsningen er på engelsk.


Rusmiddelforskning