5.8 mio. kr. til forskning i bedre behandling af stofmisbrug

Fire forskellige typer behandling for stofmisbrug testes lige nu i ni kommuner i Danmark som del af et stort forskningsforsøg, der de kommende fire år skal finde frem til, hvordan behandlingen i Danmark kan gøres bedre.

10.11.2014 | Tine Bagger Christiansen

Ny forskning tester mulige behandlingstyper for stofmisbrug. Foto: Colourbox

Med 5.8 mio. kr. fra Socialstyrelsen i støtte skal professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet de næste fire år finde frem til den bedst mulige behandling af stofmisbrug.

”I øjeblikket er vi de eneste på området, som har erfaring med at lave så store komplicerede forskningsprojekter, så det har selvfølgelig også spillet ind på, at vi har fået bevillingen”, fortæller professor Mads Uffe Pedersen.

Stofmisbrugspakken
Bevillingen går til et stort randomiseringsprojekt, det vil sige en test af fire forskellige typer behandling, som finder sted i ni kommuner i Danmark. Her tester man fire forskellige behandlingstilbud for unge 15-25 årige, der tager stoffer, de næste fire år. Projektet udspringer af den såkaldte Stofmisbrugspakke, som social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) lancerede i 2012, og dette projekt er et af ti projekter i stofmisbrugspakken, der skal bidrage til at løfte kvaliteten i den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder med dokumenteret effekt.

Projektet begyndte i maj måned, og siden er 45 behandlere blevet uddannet i de fire metoder. Der er lavet logbøger og elektroniske indberetningssystemer, udformet manualer osv. Indtaget af unge startede medio september i år og medio november i er 83 unge begyndt i behandling. Hver kommune har etableret alle fire behandlingstyper, der varetages af én behandler til hver type behandling, i alt fire behandlere i hver kommune.

Behandlingstyper
Basis for behandlingen er den motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi. For at undgå afsmitning er forskellen mellem grupperne af strukturel karakter. Den første gruppe består udelukkende af basis. Den anden gruppe inkluderer, udover basis, det man kalder for voucher-baseret behandling, hvilket vil sige, at de får belønning for at møde op og gennemføre behandling.

I den tredje gruppe er, udover basis, inkluderet opfølgende samtaler på forløbet både personligt og telefonisk og i den fjerde og sidste har man både belønning og opfølgning. Det forventes, at mellem 4-500 unge indskrives i projektet.

Yderligere oplysninger

Mads Uffe Pedersen

Mads Uffe Pedersen
Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Mail: mup.crf@psy.au.dk
Direkte telefon: 87 16 57 71
Mobiltelefon: 60 20 27 11

Rusmiddelforskning