Formidlingsdag 2021

  • Center for Rusmiddelforskning 21. september kl. 9.45 til 14.55

Formidlingsdag 2021 er fuldt booket. Vi glæder os til at se jer. Se programmet herunder

BEMÆRK: I år afholdes Formidlingsdagen ikke i Per Kirkeby-auditoriet som vanligt, men i stedet i Aulaen, bygning 1412, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus CDagens program

 

BLOK 1: COVID-19 og forbrug af rusmidler

09.45  Ankomst og kaffe/the  
  10.15  Velkomst v. centerleder Torsten Kolind
10.25  

Hvordan har udsatte rusmiddelbrugere klaret sig under COVID-19? 

Socialt udsatte mennesker med problematisk rusmiddelbrug har været særligt udsatte under COVID-19-pandemien, blandt andet pga. udfordrende boligforhold, begrænset adgang til sundhedsydelser samt ringe muligheder for isolation. Antropolog Maj Nygaard-Christensen fortæller, hvordan brugere af varmestuer, herberger og stofindtagelsesrum har klaret sig igennem COVID-19-krisen på trods af disse udfordringer.  

  10.45  

Gymnasieelevers forbrug af alkohol faldt under COVID-19 pandemien i Danmark 

Lotte Vallentin-Holbech er ph.d. i folkesundhedsvidenskab og fortæller om gymnasieelevers alkoholforbrug under COVID-19 pandemien. Alkohol er ofte tæt forbundet til unges fællesskaber, og COVID-19 restriktionerne har påvirket det sociale liv blandt førsteårsstuderende på danske gymnasier. Oplægget dokumenterer bl.a., at de unges alkoholforbrug faldt markant i løbet af efteråret 2020  

  11.05  

Hvordan er danskernes forbrug af alkohol, tobak og illegale stoffer? 

Psykologerne Morten Hesse og Adriana del Palacio Gonzalez fortæller om resultaterne fra Center for Rusmiddelforsknings nationale befolkningsundersøgelser 2019-2020, der undersøger unge og voksne danskeres forbrug af alkohol, tobak og illegale stoffer. Oplægget vil bl.a. undersøge, om COVID-19 epidemien har påvirket danskernes forbrug af rusmidler. Kortlægnings- og planlægningsredskabet ’MapPlan’, der er knyttet til befolkningsundersøgelsen, præsenteres også.

  11.30    Frokost  

 

BLOK 2: Rusmidler, udsathed og fællesskab

  12.30  

Vold blandt udsatte grønlændere 

Vold er en del af alle udsatte miljøer, hvor der indtages rusmidler i Danmark. Statistikker viser, at udsatte grønlændere oftere end andre socialt udsatte er ofre for vold. Antropologerne Bagga Bjerge og Siri Mørch Pedersen fortæller om denne udsathed samt om tre typer af vold, som udsatte grønlændere kan opleve: 1) Fysisk vold som en ”naturlig” del af hverdagen; 2) Vold som selvhjælp for at kunne klare sig; 3) Strukturel vold, fx overgreb på selvbestemmelse og værdighed.  

  12.50  

Cannabis er ikke kun noget, man køber. Det er også noget, der deles blandt venner. 

I medierne fremstilles det illegale stofmarked ofte som en relativ homogen enhed bestående af sælgere og købere. Meget forskning viser dog, at illegale rusmidler ikke kun er noget, der sælges og købes, men i høj grad også er noget, der deles blandt venner og bekendte. Antropolog Thomas Friis Søgaard fortæller i dette oplæg om salg/køb vs. deling på det illegale stofmarked, og han forklarer, hvordan det ’venskabsbaserede marked’ for cannabis blandt unge fungerer.  

13.10

Kort om:

Kommunikation fra Center for Rusmiddelforskning  v. kommunikationsmedarbejder Marianne Pilegaard

Information om Master i Rusmidler  v. lektor Bagga Bjerge

13.25Kaffe/the og kage

 

BLOK 3: Behandling: redskaber og risici

  13.55  

TEM (Trivsels og Effekt Monitorering) – et redskab til at udregne risici og prognoser i behandling 

TEM er et samtaleredskab, der kan måle både udviklingen i forbrug af rusmidler og i borgerens trivsel; samtale for samtale. TEM kan kombineres med oplysninger fra redskaberne UngMap/VoksenMap, så der kan udregnes risici og prognoser for borgernes behandlingsforløb. Psykolog Mads Uffe Pedersen fortæller, hvordan TEM kan hjælpe rusmiddelbehandlere med at vælge det rigtige behandlingsprogram til personen i behandling.  

  14.15  

Traumers rolle i rusmiddelbehandling 

Hvad er et traume? Hvordan kommer traumatisering til udtryk? Og påvirker traumatisering effekten af rusmiddelbehandling? Med udgangspunkt i en ny undersøgelse af samspillet mellem traumeoplevelser og behandlingseffekt i stofbehandling vil psykolog Sidsel Karsberg fortælle, hvorfor rusmiddelbehandling nogle gange kommer til kort i behandlingsforløb for personer med traumer. Sidsel vil desuden belyse årsager til samspillet mellem traumatisering og rusmiddelbrug.   

  14.35  

Brug af cannabis som medicin i Danmark: Hvem, hvad og hvorfor? 

Fra 2018 blev det muligt for udvalgte patientgrupper at få medicinsk cannabis på recept hos lægen, men meget tyder på, at de fleste medicinske brugere stadig bruger illegal cannabis uden lægefaglig vejledning. Men hvem er det egentlig, der bruger cannabis som medicin, hvorfor bruger de det, og hvordan ser deres forbrugsmønstre ud? Psykolog Sinikka Kvamme deler fund fra et studie, hvor hun har undersøgt forbruget af cannabis som medicin.  

  14.55    Tak for i dag  

Tirsdag 21. september 2021

Kl. 09.45 - 14.40

Aarhus Universitet

Aulaen, bygning 1412, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C

Du kan tage følgende offentlige transportmidler fra Aarhus Banegård (Aarhus H) til Aarhus Universitet:

Letbanen: linje L2

Rutebil: linje 200 mod Hinnerup

Bybus: linje 16 mod Elev/Mejlby (stoppestedet ved Aarhus H er på Park Allé)

Hvis du kommer i egen bil:

Parkering er mulig på Aarhus Universitets offentlige parkeringspladser (se kort). Der er dog begrænset med pladser, så kom i god tid.