Voldsofre blandt socialt udsatte grønlændere

Kvalitativ undersøgelse af voldsofre blandt socialt udsatte mennesker med grønlandsk baggrund, der ofte har et misbrug af alkohol eller stoffer, og deres muligheder for at få hjælp i det danske velfærdssystem. 

Formål

Hensigten med forskningsprojektet er at bidrage til et forbedret vidensgrundlag om vold i miljøer med socialt udsatte mennesker i Danmark samt at undersøge udfordringer og muligheder forbundet med at give grønlandske voldsofre den hjælp, de har ret til og brug for i det danske velfærdssystem. Denne viden vil kunne bruges til at forbedre hjælpen til grønlændere, som bliver udsat for vold, samt en bedre inklusion af dem i velfærdssystemet. Projektet er afsluttet. Find håndbog her til højre.

Baggrund

Socialt udsatte borgere er oftere end majoriteten af befolkningen udsat for vold, og socialt udsatte anmelder ofte ikke vold, heller ikke grov vold og overgreb. Borgere med grønlandsk baggrund er overrepræsenteret blandt udsatte. Derudover færdes udsatte grønlændere ofte i det, man kan kalde for ’risiko-miljøer’, hvor vold, stofmisbrug, alkoholmisbrug, hjemløshed og andre sociale problemer forekommer oftere end andre steder. Vi må formode, at udsatte grønlænderes færden i risikomiljøer og deres relationer til både miljøet og andre mennesker der bliver forstærket på grund af manglende familierelationer og netværk i Danmark. Dette bevirker, at udsatte grønlændere knytter relationer, der måske nok bidrager til midlertidige løsninger på akutte problemer som en seng for natten eller penge til aftensmad, men ikke på lang sigt bidrager til at forbedre deres situation. Fra forskning om andre udsatte grupper ved vi imidlertid også, at sådanne risikomiljøer kan være fulde af ressourcer, hvor velfærdssystemet ikke slår til, fx at man kan få overnatning for en nat, spise med hos en anden, låne penge, møde nogen, som lytter til én, finde sproglig samhørighed og føle, at man hører til. For udsatte grønlændere gælder det således, at deres fællesskaber på en og samme tid kan generere konflikter og give beskyttelse. Ved at anlægge en miljøorienteret vinkel ønsker vi i dette projekt at gribe fat i denne dobbelthed ved at belyse både de risici og de ressourcer grønlændernes hverdagsliv i udsatte-fællesskaber indebærer.

Undersøgelsen

Projektet bygger på dokumentanalyse samt etnografisk feltarbejde, herunder interviews og deltagerobservation, i Aarhus og København af møder mellem brugere og professionelle i velfærdssystemet samt i grønlandske udsatte-miljøer. Vi vil også undersøge politiets arbejde med gruppen og på samarbejde mellem politi og sociale myndigheder.

Projektet løber fra januar 2019 til december 2021. 

Finansiering

Projektet er finansieret af Offerfonden