Unges risikoadfærd i trafikken

Kvalitativ undersøgelse af 17-24-årige unges risikoadfærd fx med alkohol eller stoffer i blodet, høj fart, uden sele m.m. i forbindelse med bilkørsel

Projektet er afsluttet. Læs om vores andet projekt om unges bilkørset i alkoholpåvirket tilstand

Formål

Formålet med undersøgelsen er at skabe kvalitativ, hverdagsbaseret viden om, hvad der får 17-24-årige unge i forskellige dele af Danmark til at køre risikabelt i bil, fx med alkohol eller stoffer i blodet, uden sele på, med mobilen i hånden eller for hurtigt. Samtidig skal undersøgelsen bidrage med viden om, hvilke faktorer, der kan forhindre risikabel kørsel, blandt andet hvad der får andre unge til at gribe ind eller undlade at gribe ind over for kammeraternes risikable kørsel. Denne viden vil blandt andet kunne bruges i forbindelse med udviklingen af forebyggende indsatser.

Baggrund

Baggrunden for undersøgelsen er, at 17-24 årige unge (særligt mænd), og særligt unge bosat udenfor de større danske byer, er overrepræsenterede i alvorlige bilulykker. Eksisterende undersøgelser viser netop, at disse ulykker hænger sammen med risikofaktorer som rusmiddelbrug, høj fart, uopmærksomhed og manglende brug af sele. Med denne undersøgelse sigter vi efter at genere viden baseret på de unges egne hverdags-fortællinger om bilkørsel, som kan give et kvalitativt indblik i hvorfor og i hvilke situationer, de unge kører risikobetonet, samt hvordan de selv og deres kammerater forholder sig til risikabel adfærd i trafikken. Disse ting belyses med et særligt fokus på, hvilken rolle køn og geografiske forhold betyder i disse processer.

Undersøgelsen

Undersøgelsen baserer sig på 30 semistrukturerede kvalitative interviews med 17-24 årige bilister, som enten:

a) har nylig erfaring med minimum 2 af de ovennævnte typer af risikoadfærd (fart, uopmærksomhed, manglende sele, alkohol- og stofbrug), og/eller:

b) som har venner, der udviser risikabel adfærd, når de kører bil.

Alle deltagende unge er forud for interviewet blevet screenet for at identificere potentiel risikoadfærd.

Projektet løb fra februar 2019 til december 2019.

Finansiering

Projektet er finansieret i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

Samarbejdsrelationer

Undersøgelsen udføres i samarbejdet med Rådet for Sikker Trafik (Lise Heiner Schmidt og Bjørn Olsson), og Sociologisk Institut på Københavns Universitet (Jakob Demant). 

Projektleder

Projektmedarbejdere