Unge, rusmidler og politi

Undersøgelse af hvordan unge med minoritetsbaggrund oplever mødet med politiet. Desuden undersøger vi de unges erfaringer med rusmidler.

Formål

I dette forskningsprojekt er formålet at undersøge de oplevelser og erfaringer i hverdagen, som unge med en etnisk minoritetsbaggrund gør sig i mødet med politiet. Resultaterne fra projektet skal bidrage til både den akademiske og politiske debat om, hvordan politiet bedst kan interagere med unge mennesker i områder med en høj koncentration af borgere med en etnisk minoritetsbaggrund. Derudover vil vi i projektet også undersøge de unges syn på og eventuelle erfaringer med rusmidler herunder både brug af rusmidler og køb og salg af rusmidler.

Baggrund

Gennem de seneste år har der fra både medierne og lovgivernes side været et øget fokus på unge med anden etnisk baggrund end dansk og deres involvering i kriminalitet, bander, stofbrug og stofsalg. Det har resulteret i en intensiveret politiindsats mod netop denne gruppe af unge. Der findes dog kun lidt forskning, der ser på de unges egne oplevelser og erfaringer med politiets indsatser. En del af denne forskning har advaret om, at politiets fokusering på bestemte etniske profiler kan have negative konsekvenser for de unges opfattelse af politiets legitimitet samt forstærke de unges modstand mod politiet og andre samfundsinstitutioner.

Undersøgelsen

Projektet vil bestå af en hoveddel og to underprojekter. I hovedprojektet vil vi foretage 100 interviews med unge med etnisk minoritetsbaggrund (16-24 år) om hvorvidt og hvordan de oplever politiet i deres hverdag. Der vil også være fokus på de unges syn på og eventuelle erfaringer med rusmidler. I det første delprojekt vil vi interviewe forskellige unge, der bor i et boligområde med en høj koncentration af familier med anden etnisk baggrund end dansk. Vi vil også foretage interviews med 30 politibetjente for at undersøge deres opfattelser af interaktionen med denne gruppe af unge. I den andet delprojekt – som er et ph.d.-projekt - vil vi etablere kontakt til 15 familier, hvis sønner har været arresteret eller anklaget, for at undersøge familiemedlemmernes opfattelser af politiet. Vi vil desuden undersøge i hvilken grad disse opfattelser spiller ind på den måde, familierne ønsker at samarbejde med politiet og andre retslige myndigheder. Endelig vil vi foretage 25 interviews med interessenter på området.
Forskningsprojektet indledtes i februar 2017 og varer 36 måneder.

Finansiering

Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd

Projektet ledes af Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet i samarbejde med forskere fra Rutgers University, USA, London School of Economics, England, University of Turku, Finland, Malmö Universitet, Sverige og Universitet i Oslo, Norge.

Projektleder

Co-projektleder

Projektmedarbejdere