Udsatte alkoholbrugere i byrummet

En undersøgelse af, hvordan udsatte mennesker, der har et alkoholmisbrug, bruger gader, torve og pladser i byen, og hvad byens indretning betyder for deres hverdagsliv.

Formål

Forskningsprojektets formål er at opnå mere viden om udsatte alkohol- og stofbrugeres brug af byen, og hvilken betydning byens fysiske, sociale og administrative rammer har for alkohol- og stofbrugerne. Projektets målgruppe er primært mennesker, som drikker og i nogle tilfælde også indtager stoffer, samtidig med, at de opholder sig i byens offentlige rum og dermed er meget synlige for det omgivende samfund. Resultaterne fra projektet vil fx kunne bruges til at indrette byen, så den rummer udsatte alkohol- og stofbrugere på en måde, der både kommer dem og andre borgere til gode.

Baggrund

Omkring 500.000 danskere har et alkoholforbrug, som overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. En del af disse har et problematisk forbrug, ofte i kombination med andre sociale eller sundhedsmæssige problemer. Antallet af særligt udsatte mennesker ser ud til at vokse med baggrund i, at flere danskere rammes af fattigdom i forbindelse med reformer på social- og arbejdsområdet. I byudvikling i Danmark er der et øget fokus på at ”opløse” udsatte boligområder og sprede udsatte borgere rundt i byerne. Samtidig er der særligt i Aarhus og København et stort pres på boligmarkedet og færre boliger, som mennesker med lav indkomst har råd til at betale. Tendensen i Danmark og internationalt går mod at gøre byerne mere attraktive for investeringer, turister og vellønnede borgere ved at omdanne byens rum og renovere og bygge boliger rettet mod vellønnede grupper, kaldet ”gentrificering. Denne tendens har også en betydning for udsatte alkohol- og stofbrugere, da deres adfærd på gader, torv, i parker og lign. ofte tolkes som utryghedsskabende af handelsliv, naboer og forbipasserende. Flere steder er der indført vagter, sociale viceværter, øget politipatruljering og/eller fysisk indretning, som bænke med armlæn i midten, for at begrænse bestemte personers ophold på torve og andre steder, hvor mennesker kan samles.

Undersøgelsen

I projektet arbejder post.doc. Jonas Strandholt Bach med forskellige kvalitative undersøgelser, herunder især feltarbejde blandt udsatte alkoholbrugere på udvalgte steder i Aarhus og interviews med målgruppen. I projektet vil Jonas også løbende være kontakt med og senere interviewe fagpersoner, der arbejder med udsatte alkoholbrugere, handelsdrivende og andre naboer til steder, hvor de udsatte alkoholbrugere opholder sig.

Projektet løber fra august 2019 til august 2021

Samarbejdsrelationer

Projektet er en del af en klynge af projekter, der beskæftiger sig med udsatte borgere som ’Borgere på kontanthjælp’, ’Voldsofre blandt udsatte grønlændere og ’Hverdagsmiljø for stofbrugere’.