Stofmisbrugsbehandling for unge

Undersøgelse af fire behandlingsmetoder for unge med stofmisbrug

Formål

I dette forskningsprojekt kaldet ’Metodeprogrammet’ undersøger vi effekten af fire forskellige metoder til misbrugsbehandling af unge mellem 15 og 25 år i ni danske kommuner. Formålet er at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og fremme anvendelsen af behandlingsmetoder, der har dokumenteret effekt i forhold til målgruppen. Vi undersøger og vurderer de fire forskellige tilgange for at finde ud af:

  1. Effekten af de forskellige behandlingsmetoder
  2. Hvordan de unge og behandlerne i kommunerne modtager, iværksætter og udfører de forskellige metoder
  3. Hvordan effekterne af de forskellige behandlingsmetoder er sammenholdt med omkostningerne

Baggrund

I 2012 lancerede Social- og Integrationsministeriet en række projekter med fokus på stofbrug og misbrugsbehandling af unge i den såkaldte ’Stofmisbrugspakke’. Forskningsprojektet ’Metodeprogrammet’ er ét af ti projekter, som skal bidrage til at løfte kvaliteten i den sociale behandling for stofbrug.

Undersøgelsen

I alt deltager 460 unge i projektet, og de er vilkårligt fordelt i fire grupper. Alle unge i undersøgelsen udfylder indledningsvist ’UngMap’, som er et screeningsredskab, der både anvendes til at identificere forskellige risikofaktorer og ressourcer hos den unge samt definerer målene for behandlingen for den unge i samarbejde med den unge. Alle unge i de fire grupper tilbydes som minimum 12 terapeutiske samtaler, hvor en kombination af motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi udgør den gennemgående terapeutiske metode. Tilgangene i de fire grupper varierer bl.a. i forhold til faktorer, såsom længde og omfang af behandling, brug af gavekort som belønning for at møde op til behandling og graden af kontakt og påmindelser imellem samtalerne og opfølgende samtaler. Center for Rusmiddelforskning laver interviews med de unge undervejs i projektet henholdsvis efter 3, 6, 9 og 21 måneder efter, at de unge bliver indskrevet til behandling.
Projektet blev sat i gang medio 2014 og afsluttes i 2019

Finansiering

’Metodeprogrammet’ finansieres af Socialstyrelsen.

Samarbejde

Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og de ni kommuner: Fredericia, Herning, Holbæk, Odense, Randers, Silkeborg, Svendborg, Aabenraa, Aarhus.

Yderligere info

Rapport: Behandling af unge der misbruger stoffer

Link til BioMed register: http://www.isrctn.com/ISRCTN27473213