Rusmidler, impulsivitet og kognition


Undersøgelse af risikofaktorer og konsekvenser af rusmiddelbrug blandt unge

Formål

Formålet med denne undersøgelse er tredelt:

  1. At identificere faktorer, der hænger sammen med et stort forbrug af alkohol og cannabis blandt unge
  2. At identificere faktorer, der kan forudsige ændringer i forbruget af rusmidler
  3. At undersøge om ændringer i forbruget af rusmidler påvirker forskellige former for impulsivitet og kognitive funktioner

Vores primære fokus er på kognitive evner, som indlæring, hukommelse og problemløsning; adfærdsmæssige faktorer som impulsivitet; og neurale funktioner som kommunikation mellem forskellige hjerneområder.

At undersøge disse faktorer giver os værdifuld information, som kan bruges til:

  • Tidligt at identificere unge med øget risiko for at udvikle et problematisk forbrug af rusmidler
  • At afdække eventuelle adfærdsmæssige følger af et stort forbrug af alkohol eller cannabis
  • Forebyggelse og behandling af problematisk rusmiddelbrug

Baggrund

Misbrug af rusmidler er forbundet med alvorlige helbredsmæssige, psykologiske og sociale konsekvenser foruden betydelige samfundsmæssige og økonomiske følger. Danske unge er blandt dem, der drikker mest alkohol i Europa, og CRF har estimeret, at ca. 17.000 danske unge (15-25 år) bruger cannabis næsten dagligt. Vi har derfor brug for viden om, hvilke faktorer, der hænger sammen med udvikling af et stort eller problematisk forbrug og ændringer i forbruget af rusmidler over tid, og hvordan de forskellige faktorer påvirker hinanden, fx hvordan impulsiv adfærd og forbrugsmønster påvirker hinanden.

Undersøgelsen

Undersøgelsen er en såkaldt længdesnitsundersøgelse, hvilket vil sige, at vi undersøger de samme unge mennesker flere gange over en længere periode. Der indgår over 100 danske unge i alderen 15 til 26 år med forskellige forbrugsmønstre og med varierende risiko for at udvikle et stort forbrug af rusmidler. Vi indledte undersøgelsen i 2015, hvor 109 unge gennemførte flere test, fx kognitiv ansigt til ansigt-test af bl.a. indlæring, hukommelse og problemløsning, computerbaseret kognitiv test af fx impulsivitet, spørgeskemaer om bl.a. forbrug af rusmidler og MR-hjerneskanninger. Efterfølgende har de unge årligt besvaret et spørgeskema online, som undersøger ændringer i rusmiddelbrug inden for den seneste måned og det seneste år. I vinteren 2016 deltog 100 af de unge i opfølgningen og i vinteren 2017 besvarede 92 af de unge spørgeskemaet. I vinteren 2018 gennemførte vi den sidste spørgeskemaundersøgelse i projektet. Denne opfølgning var mere omfattende end de foregående og undersøgte både ændringer i forbruget af rusmidler og adfærdsmæssige konsekvenser heraf. I alt besvarede 89 af de unge den sidste opfølgning.

Finansiering

Projektet er eksternt støttet af Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF): Assistant Professor Starting Grant.

Samarbejder

Undersøgelsen foregår i samarbejde med:

Lektor Valerie Voon, Department of Psychiatry, University of Cambridge, England. www.researchgate.net/profile/Valerie_Voon


 Post.doc. Mads Jensen, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, Aarhus Universitet www.researchgate.net/profile/Mads_Jensen4


Projektansvarlige