Unge og hverdagens medicin

Unges ikke-lægeordinerede brug af receptmedicin til at håndtere hverdagslivets rytmer og udfordringer.

Formål

Dette ph.d.-projekt har som formål at bidrage til den endnu sparsomme forskning og viden om danske unges erfaringer med brug af receptpligtig medicin på andre måder eller til andre formål end det, som lægen udskrev medicinen til. Ph.d.-studerende Lea Trier Krøll vil især belyse, hvilke forståelser af tid, krop og medicin, der kommer til udtryk i unges fortællinger om at bruge receptmedicin til at justere kroppens og sindets funktioner i forhold til forskellige rytmer i hverdagslivet som søvn, studieliv, følelser og stress.

Baggrund

Nyere international forskning viser, at der ikke bare udskrives mere og mere medicin, men at unge i flere lande i stigende grad bruger receptpligtig medicin til andre formål, end den foreskrevet af lægen. Især amerikansk forskning har de sidste 20 år vist, hvordan særligt unge voksne udveksler eller sælger receptmedicin og ikke kun bruger den til at opnå rus i weekender, men også bruger medicin i hverdagen for at opnå koncentration, falde i søvn eller lindre forskellige typer ubehag. Vi ved endnu meget lidt om dette fænomen i en dansk kontekst.

Undersøgelsen

Projektet tager afsæt i 29 interview med unge mellem 18 og 30 år, der enten studerer på eller lige har afsluttet en professionsbachelor- eller universitetsuddannelse, og som alle har én eller flere erfaringer med ikke-lægeordineret brug af receptmedicin i hverdagen. Interviewene bruges til at belyse hverdags- og studielivets rytmer samt forskellige aspekter af de situationer, hvori de interviewede har brugt medicin:

  • hvilke tilstande, de unge har ønsket at ændre eller opnå med medicin
  • hvilke overvejelser de unge knytter til fremover at bruge medicin på denne måde

Projektets analyser tager højde for, at flere unge oplever en ambivalens forbundet med deres brug af medicin, og belyser, hvilke forståelser af tid, krop, og medicin, der kommer til udtryk i interviewene med de unge.

Projektet blev påbegyndt i efteråret 2015 og forventes afsluttet i efteråret 2018.

Finansiering

Projektet er et ph.d.-projekt og finansieres af Aarhus BSS Graduate School, Aarhus Universitet.

Samarbejder

Projektet udføres af Lea Trier Krøll, cand.scient.soc., ph.d.-studerende, og er vejledt af professor Geoffrey Hunt, adjunkt Jeanett Bjønness og lektor Esben Houborg. Projektet har inkluderet et 5 måneders forskningsophold hos Professor Anita Hardon på Amsterdam Institute for Social Science (AISSR), University of Amsterdam, Holland.