Unge minoritetskvinder og dansk alkoholkultur

En undersøgelse af, hvordan unge kvinder med etnisk minoritetsbaggrund forholder sig til fest- og alkoholkultur i Danmark.

Formål

I dette ph.d.-projekt er det formålet at undersøge, hvordan unge kvinder med etnisk minoritetsbaggrund forholder sig til og deltager i den fest- og alkoholkultur, der er udbredt blandt unge mennesker i Danmark. Ph.d.-studerende Marie Fjellerup Bærndt vil blandt andet fokusere på de dilemmaer, der er på spil for disse kvinder, når de eksempelvis navigerer mellem modsatrettede forventninger fra deres familie på den ene side og deres jævnaldrende på den anden side.

Baggrund

I dansk forskning har man ikke tidligere fokuseret på etniske minoriteter i fest- og alkoholsammenhæng. Forskning i minoritetskvinder har desuden ofte koncentreret sig om mere private sfærer, eksempelvis ægteskab og social kontrol i familien, og derfor er det interessant at undersøge det mindre private og mere sociale liv, der udfolder sig i fest- og alkoholsammenhæng for denne befolkningsgruppe.

Undersøgelsen

Projektet er baseret på interviews samt etnografisk feltarbejde blandt unge (18-30-årige) minoritetskvinder i Danmark med særligt fokus på nattelivet. Kvinderne er bredt rekrutteret til undersøgelsen og repræsenterer således flere nationale og etniske familiebaggrunde, forskellige uddannelser og jobsammenhænge samt forskellige mere eller mindre urbane opvækster. I projektet interesserer Marie Fjellerup Bærndt sig blandt andet for kvindernes forskellige sociale positioner med særligt fokus på køn, etnicitet og religion, og hvordan disse aktualiseres i fest- og alkoholsammenhæng. I projektet belyser og analyserer hun de forskellige skæringspunkter, som gør sig gældende for disse kvinder, og som sætter et dominerende præg på den måde, de agerer og forholder sig til at være ung blandt andre unge.

Projektet begyndte 1. februar 2016 og slutter senest 1. februar 2020.

Finansiering

Projektet finansieres af Aarhus BSS Graduate School, Aarhus Universitet