Socialt arbejde

Undersøgelse af, hvordan borgere, socialarbejdere og myndigheder oplever social marginalisering, og hvordan det sociale arbejde udøves i Danmark.

Formål

I dette ph.d.-projekt belyser Louise Christensen, hvordan ansatte i den sociale sektor arbejder med socialt udsatte for den danske velfærdsstat, og hvordan det sociale arbejde får indflydelse på de udsatte borgeres liv. Forskeren vil også fokusere på, hvordan vi som samfund ser på social marginalisering som fænomen i et nutidigt perspektiv.

Baggrund

Det sociale arbejde, som de ansatte i kommuner, organisationer m.fl. udfører for at løse de problemer, der er forbundet med socialt udsatte borgere, har i stigende grad været genstand for opmærksomhed fra politisk side de senere år. Især er politikere og myndigheder og til en vis grad også dem, der udfører socialt arbejde, optaget af at måle resultaterne af det sociale arbejde. Det har også betydet, at beslutningstagere, myndigheder og organisationer nu interesserer sig mere for, hvad socialt arbejde konkret består i. Forskning i socialt arbejde i Danmark har siden sidst i 1990’erne dog i overvejende grad været fokuseret på mødet og praksis mellem ’systemet’ – sagsbehandlerne og socialarbejderne - og klienten. Tidligere forskning har derfor i mindre grad belyst betydningen af krydsfeltet mellem politiske, økonomiske og administrative krav og faktorer, som det sociale arbejde er indlejret i og påvirket af. Det perspektiv undersøges i dette ph.d.-projekt.

Undersøgelsen

Metodisk består projektet af interviews med socialarbejdere, misbrugsbehandlere etc. samt feltarbejde på to kommunale tilbud til socialt udsatte borgere.

Projektet blev afsluttet juni 2018.

Finansiering

Projektet er en del af forskningsprojektet 'Indsatser for særligt udsatte borgere', som er støttet af Det Frie Forskningsråd.

Samarbejder

Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet: Lektor Bagga Bjerge (projektleder), adjunkt Jeppe Oute og ph.d.-studerende: Louise Christensen.