Rusmiddelpolitik og stofmiljøer i København og Malmø

Et komparativt studie af sammenhængene mellem lokale rusmiddelpolitikker og livet for udsatte stofbrugere i stofmiljøer i Øresundsregionen

Formål

I dette projekt belyser ph.d.-studerende Morgan Bancroft sammenhængene mellem national lovgivning, lokal implementering og hverdagsliv blandt særligt udsatte stofbrugere i nabobyerne København og Malmø. Projektets resultater skal bidrage til såvel lokale og nationale som internationale diskussioner om, hvordan udsatte stofbrugeres muligheder for at leve trygt, socialt godt og med adgang til relevant hjælp udvides og begrænses som følge af forskellig lovgivning samt implementering af love på rusmiddelområdet.

Baggrund

Danmark og Sverige sammenstilles ofte på baggrund af landenes udbyggede velfærdssystemer og fælles kulturelle træk. Imidlertid er både de lovgivningsmæssige og dagligdags rammer for udsatte stofbrugere i Danmark og Sverige vidt forskellige. Dette kan eksempelvis ses på mængden af skadesreducerende tilbud i de to lande: I Danmark tilbydes heroin-assisteret behandling, stofindtagelsesrum, udlevering af naloxone til overdosisforebyggelse samt udlevering og ombytning af sprøjter; blot de to sidstnævnte findes i Sverige. Samtidig viser forskning, at rusmiddellovgivning ikke bør anskues for sig, men skal vurderes i forhold til andre politikområder herunder social- og boligpolitik. På Indre Vesterbro i København ligger Skandinaviens største åbne stofscene, hvor udsatte stofbrugere færdes på gaden for at handle og indtage stoffer samt benytte sig af diverse tilbud som væresteder, sygeplejeklinik og stofindtagelsesrum. På trods af et sammenligneligt antal udsatte stofbrugere i Malmø, findes der ikke en åben stofscene på samme måde i Malmø. Her finder størstedelen af de stofrelaterede aktiviteter sted i private og semi-offentlige rum.

Undersøgelsen

Ph.d.-projektets undersøgelse består af to hovedkomponenter. Den ene komponent er et policy-studie af danske og svenske målsætninger og lovgivninger på rusmiddelområdet med særligt fokus på lokale implementeringsstrategier. Dette vil blive udført via indsamling og analyse af lovgivning og policy-dokumenter samt interviews med socialarbejdere, politi og embedsfolk i de to byer. Den anden komponent udgøres af et etnografisk feltstudie af stofmiljøerne i København og Malmø, hvor der ligeledes vil blive udført kvalitative interviews med godt ti stofbrugere i hver by. Sammen skal de to delelementer belyse, hvordan hverdagslivet på stofscenen formes af de sociale, lovgivningsmæssige, kulturelle og fysiske rammer i København og Malmø.

Projektet foregår 1. februar 2019 til 30. januar 2022.

Finansiering

Projektet er finansieret af Aarhus BSS Graduate school

Samarbejder

Projektet indgår i et eksisterende forskningssamarbejde mellem Center for Rusmiddelforskning ved Århus Universitet og Institutionen for Social Arbejde ved Malmø Universitet.

Morgan Bancroft

Ph.d.-studerende