Forældreskab i udsatte boligområder

Undersøgelse af, hvordan ansvar bliver lagt på etniske minoritetsforældre i bekæmpelsen af ungdomskriminalitet i udsatte boligområder

Formål

Dette ph.d.-projekt indgår som et delprojekt af forskningsprojektet ’Unge, rusmidler og politi’ og handler om relationen mellem politiet og borgere med anden etnisk baggrund end dansk i udsatte boligområder. Projektets mål er at udfordre debatten om forældreinddragelse. Mange indsatser bygger på ideer om, at forældre enten ikke kan eller ikke vil leve op til deres forældreansvar. Men hvordan ser det ud fra forældrenes perspektiv i forhold til at holde de unge ude af kriminalitet? Og hvordan opleves hjælpen og samarbejdet med politi og andre offentlige myndigheder med at kontrollere børnene? Det er de spørgsmål, som ph.d.-studerende Mads Madsen undersøger i dette projekt.

Baggrund

Dette projekt er blevet relevant i Danmark efter mange års intensiv indsats mod ungdomskriminalitet, hvor særligt politiet har spillet en stor rolle. Forældrene er også tildelt et stort ansvar i de præventive indsatser i de udsatte boligområder. At forældre har et ansvar for deres børns adfærd stilles der i projektet ikke spørgsmål ved, men Mads Madsen ser nærmere på, hvad forældrene - uanset evner og vilje - gør i disse områder for at kontrollere deres børn? Og hvilke udfordringer møder de i forhold til at kontrollere dem? Derved kan det i projektet blive analyseret, om det kun er evner og vilje, der står i vejen for forældrene, eller om der er andre udfordringer, som myndigheder eller andre med fordel kan yde hjælp til.

Undersøgelsen

Projektet er baseret på kvalitative metoder i form af interviews og observationer i forhold til forældrenes perspektiv, og forskeren undersøger forældrenes egen opfattelse af ”ansvarligt forældreskab”, og hvad de gør for at leve op til dette, samt hvilken rolle offentlige myndigheder spiller i forældrenes håndtering af forældreskabet.

Finansiering

Det frie forskningsråd