Alkoholmisbrug og skade på familien

Undersøgelse af, hvordan familiemedlemmer bliver skadet, når en person i familien drikker for meget, og hvordan forskellige drikkemønstre skader familien. 

Formål

I dette ph.d.-projekt undersøger Julie Brummer den skade, som alkoholmisbrug kan forårsage på andre end den, der drikker. Målet for ph.d.-projektet er at identificere, hvilke dele af befolkningen, som mest sandsynligt vil blive påvirket af et familiemedlems alkoholforbrug. Julie Brummer undersøger også, på hvilken måde de bliver skadet, og hvor stort et alkoholforbrug, der skal til for, at pårørende bliver skadet. Denne viden kan fx kommuner og behandlingssteder bruge til at udvikle og skræddersy de rette screenings-, forebyggelses- og støtteprogrammer til pårørende til mennesker med alkoholmisbrug og et overforbrug af alkohol.   

Baggrund

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, mens 140.000 er afhængige af alkohol (Alkoholforbrug i Danmark, Sundhedsstyrelsen, 2008). Cirka 122.000 børn, ca. hvert 10., i Danmark vokser op i en familie med alkoholproblemer (Alkohol i Danmark, Sundhedsstyrelsen, 2008). I Danmark har Helle Lindgaard undersøgt, hvordan børn og partnere påvirkes, når en person drikker. Bl.a. stod hun bag rapporten ”Afhængighed og relationer – de pårørendes perspektiv’ udgivet af Center for Rusmiddelforskning i 2008.
Vi ved, at en persons alkoholmisbrug kan have konsekvenser for familien både socialt, økonomisk og i forhold til psykisk og fysisk helbred. (Alkohol i Danmark 2015 Vaner, skader på andre og holdninger), men vi mangler en stor kvantitativ undersøgelse af skader på pårørende til mennesker med alkoholmisbrug. 

Undersøgelsen

I projektet anvender den ph.d.-studerende eksisterende befolkningsundersøgelser og registerdata for at undersøge følgende områder:

  • Udbredelsen af øget social skade og skade på helbred hos familiemedlemmer til personer, der har et stort forbrug af alkohol
  • Hvordan alkohols skade på familiemedlemmer påvirkes af hvilken type drikkemønster, man har.
  • Demografiske og socioøkonomiske kendetegn for skade på familiemedlemmer til personer, der drikker meget.

Informationer om enkeltpersoners helbred og økonomi bliver anvendt til at vurdere påvirkningen af familiemedlemmer til personer med et stort alkoholforbrug. Denne proces gør det muligt at analysere, om der er en højere udbredelse af skade blandt familiemedlemmer til personer, der drikker for meget, end til matchende personer i samme undersøgelse med et lavt forbrug af alkohol. Målinger af skader på helbredet vil inkludere psykiatrisk behandling, medicinudskrivning og hospitalsindlæggelser. Derudover vil forskeren også se på sociale og økonomiske konsekvenser for familiemedlemmer, eksempelvis status og indtægt.

Dette ph.d.-projekt bliver udført fra februar 2018 til januar 2022.

Denne ph.d.-afhandling blev forsvaret 16. maj 2023.  Du kan finde afhandlingen på dette link.