Indsatser for særligt udsatte borgere

Undersøgelse af håndteringen af hjælp til borgere, som har brug for både stofbehandling, psykiatrisk behandling og til at komme ind på arbejdsmarkedet.

 

Formål

Dette forskningsprojekt har til hensigt at kortlægge de måder, hvorpå borgere, som både har et misbrug af stoffer, en psykisk lidelse og problemer med at komme i arbejde, får støtte og hjælp fra stofbehandlingscentre, psykiatrien og beskæftigelsesindsatser. Med projektet ønsker vi at bidrage til forskningen og fagligheden på området ved at synliggøre aktuelle lokale indsatser samt udfordringer med og muligheder for at hjælpe disse særligt udsatte borgere. 

Baggrund

De fleste danske borgere modtager velfærdsydelser fx børnepasning eller et besøg hos lægen uden at opleve store bureaukratiske vanskeligheder, idet deres problemer er relativt afgrænsede. Men nogle borgere har så komplekse problemstillinger, at de har brug for indsatser fra forskellige typer myndigheder og organisationer. Personalet i de involverede systemer forstår borgerne og deres problemer meget forskelligt, ligesom de har forskellige måder at intervenere på. Yderligere er det meget forskellige politikker, der sætter rammerne for de forskellige systemer. Tilsammen udgør de et kompliceret net af overlappende måder at håndtere borgerne og deres problemer på, som potentielt er i indbyrdes konflikt. Ved at fokusere på forskellige rationaler i politikker og i den sociale praksis blandt de medarbejdere i kommuner og regioner, som møder borgerne, analyserer vi, hvordan komplekse sager får liv og håndteres i den daglige praksis. 

Undersøgelsen

Undersøgelsen består af tre dele: 

  1. Analyser af dokumenter (lovgivning, guidelines, strategier), som rammesætter professionelles indsatser for borgere med komplekse problemer.
  2. Kortlægning og observationer af kommunale indsatser samt interviews med involverede professionelle og brugere.
  3. Undersøgelse af de professionelle forståelser og argumenter, der ligger til grund for håndteringen af borgenes problemstillinger via gennemgang af udvalgte journalmaterialer.

Projektet løber fra 1. juni 2915 og 1. juli 2018 

Finansiering

Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd.