Forsøg med fixelance i København

I dette projekt afprøver Foreningen Minoritet og Antidote Danmark et mobilt stofindtagelsesrum ’Fixelancen’ på forskellige steder i København, mens Center for Rusmiddelforskning indsamler data om bl.a. behov for lokale stofindtagelsesrum.

Formål

Formålet med dette projekt er at finde ud af, hvor stort behovet er for stofindtagelsesrum andre steder i København end på Indre Vesterbro, hvor man har Skyen og H17.

Baggrund

De to stofindtagelsesrum på Vesterbro – Skyen og H17 – er meget brugt og til stor gavn for stofbrugerne, fordi de her har adgang til rent udstyr, de kan tage stoffer i sikre omgivelser, de kan få undervisning i, hvordan de skal håndtere en overdosis og de kan få gratis medicin mod overdoser ligesom de her let kan komme i kontakt sundhedspersonale. I stofindtagelsesrummene kan brugerne også få rådgivning om behandling og anden hjælp. Men dels bor en del af stofbrugerne ikke på Vesterbro, og dels er der miljøer med mange stofbrugere andre steder i København. Derfor vil Foreningen Minoritet og Antidote Danmark gerne afdække behovet for stofindtagelsesrum andre steder.

Undersøgelsen

Mens de to foreninger står for at køre Fixelancen og i perioder placere den forskellige steder i København i stofmiljøer, vil Center for Rusmiddelforskning stå for dataindsamling ifbm forsøget. Vi vil bl.a. indsamle viden om behovet for et lokalt stofindtagelsesrum og om stofbrugeres sikkerhed og udsathed grundet deres brug af stoffer de pågældende steder. Det sker ved, at vi:

  • Laver en spørgeskemaundersøgelse blandt stofbrugere
  • Foretager længere kvalitative interview med stofbrugere og personale i Fixelancen

Projektet starter, når sundhedsmyndighederne giver mulighed for det.

Finansiering

Center for Rusmiddelforskning finansierer selv din del af projektet.