Forskere på rusmiddelcenter

Forskere fra CRF samarbejder med Gladsaxe Rusmiddelcenter om idéudvikling, sparring og kvalificering af behandling for mennesker med misbrug. 

Formål

I projektet ønsker vi at bygge videre og udforske flere muligheder for samarbejdet mellem forskning og klinisk praksis inden for rusmiddelfeltet. Det er vores håb, at samarbejdet mellem behandlingsforskere og Gladsaxe Rusmiddelcenter vil være med til at pege på, hvordan vi gennem en tættere udveksling i hverdagen fortsat kan udvikle et felt med mange engagerede mennesker og plads til forbedring.

Baggrund

Behandlingsforskning er tæt knyttet til praksis. For at være relevant og bidrage til kvalificering af tiltag og tilbud inden for rusmiddelbehandling, er der derfor afgørende, at forskning og behandling er nysgerrige på hinanden og støtter op om udveksling og samarbejde. Center for Rusmiddelforskning udvikler og afprøver behandlingsmetoder som en del af sit arbejde, og studerer samtidig snitfladerne mellem de forskellige sektorer. Ved at medarbejdere fra centeret bliver en del af hverdagen i et kommunalt rusmiddelcenter, opstår muligheder for både at afprøve, hvordan metoderne kan overføres i en travl hverdag, og samtidig at se, hvordan centerets forskning kan blive kvalificeret af at blive holdt op imod hverdagserfaringerne, og forhåbentlig kvalificere praksis.

Undersøgelsen

Psykolog Morten Hesse og psykolog Birgitte Thylstrup, begge lektorer på Center for Rusmiddelforskning, er indgået i et samarbejde med Gladsaxe Rusmiddelcenter. I en periode er de ansat en dag om ugen til sparring, idéudvikling og kvalificering af behandlingen. Som en del af projektet deltager de i den daglige drift, så de i samarbejde med ansatte og indskrevne borgere på rusmiddelcentret indkredser vigtige fokusområder for samarbejdet i projektperioden.
Undersøgelsen løber foreløbigt fra august 2017 til december 2019.

Finansiering

Projektet finansieres af Gladsaxe Kommune.

Samarbejder

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Center for Rusmiddelforskning og Gladsaxe Kommune. Samtidig samarbejder Gladsaxe Kommune og Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling under Psykoterapeutisk Center Stolpegården om at optimere det psykoterapeutiske tilbud til mennesker med misbrugsproblemer og samtidig anden ikke-psykotisk psykisk lidelse. Det forventes, at projektet over tid vil komme til at indgå i arbejdet med at sikre god opfølgning og støtte i forhold til dette tværsektorielle samarbejde.