Forældre til unge med dobbeltdiagnose

Evaluering af metodeudviklingsprojekt for forældreinddragelse i behandling af unge med dobbeltdiagnoser ved Novavi Stofrådgivningen.

Formål

Novavi Stofrådgivningen stod for dette projekt, som er afsluttet. Formålet med ’Hjælp til dobbeltbelastede forældre’ var at undersøge, metodeudvikle og komme med bud på, hvordan forældre bedst kan inddrages i behandlingen af unge, som både har et stofmisbrug og en psykisk lidelse. Projektet mundede ud i et idé- og metodekatalog, en såkaldt 'grønbog' for forældreinddragelse, som både kan bruges i Novavi Stofrådgivningen og i andre kommunale og private behandlingssteder. Hent grønbogen her

Center for Rusmiddelforskning var ekstern evaluator på projektet og udarbejdede en evalueringsrapport ved projektets afslutning.

Baggrund

Omkring halvdelen af de indskrevne unge i Novavi Stofrådgivningen (69 ud af 139) har eller får en psykiatrisk diagnose, og forældrene til denne gruppe efterlyser målrettet hjælp. En evalueringsrapport fra SFI fra 2015 om unge i misbrugsbehandling viste, at de unges brug af rusmidler var med til at skabe konflikter og afstand til forældrene. Det er uheldigt, da unge, som skal ud af et misbrug, netop har brug for forståelse og støtte fra deres familie. Tidligere studier (bl.a. Liddle et al. 2004) har desuden vist, at familiebaseret behandling virker bedre end standardbehandling uden familieinddragelse. Novavi Stofrådgivningen har desuden erfaret, at det belaster forældrene meget, når deres børn har et skadeligt forbrug af rusmidler. Og det er endnu værre, hvis den unge enten har eller får en psykiatrisk diagnose. Forældrene mangler viden og føler sig magtesløse, og ofte opstår der mange konflikter mellem den unge og forældrene, hvilket kan være med til at forhindre et godt behandlingsforløb.

Undersøgelsen

Deltagerne i undersøgelsen er ti unge med dobbeltdiagnoser, som er i behandling i Novavi Stofrådgivningen, samt deres forældre. Projektet består af tre faser:

  1. Researchfasen: Samtaler med unge, som har været i behandling, og deres forældre, skal give information om behov for hjælp. Derudover indsamles viden fra behandlere og eksperter om forældresamarbejde og dobbeltdiagnoser.
  2. Interventionsfasen: Gruppesamtaler og individuelle samtaler med de unge og forældre, som deltager i projektet.
  3. Opsamlings- og formidlingsfasen: Data samles, og Center for Rusmiddelforskning skriver en evalueringsrapport og en artikel.

Projektlederen udarbejder metodekataloget. Projektet løber fra 1. oktober 2017 til 30. september 2019.

Samarbejdsrelationer

Projektansvarlig: Novavi Stofrådgivningen v. direktør Michael Jakshøj
Projektledelse og -koordination: Novavi Stofrådgivningen v. Anine Boisen, projektleder og familieterapeut og Gry Kielberg, sekretær.
Terapeut og gruppeleder: Anine Boisen, projektleder og familieterapeut. Novavi Stofrådgivningen.
Sparringspartner på det konkrete forældreinddragelsesforløb: Nina Tejs Jørring, overlæge i børne- og ungdomspsykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.
Psykiatrisk sparringspartner: Jonatan Hannibal, børne- og ungdomspsykiater. Afdelingslæge, børne- og ungdomspsykiatrien, Region Sjælland, Næstved. Behandlingsansvarlig læge i Novavi Stofrådgivningen.
Psykologisk sparringspartner: Silas Houlberg, psykolog. Specialist i psykoterapi, behandlingskoordinator, Novavi Stofrådgivningen
Ekstern evaluator: Center for rusmiddelforskning v. psykolog og lektor, Birgitte Thylstrup