FIAT - forebyggende indsatser mod alkohol i trafikken

Undersøgelse af tre forebyggende indsatser mod spirituskørsel, som bl.a. indebærer, at politiet opfordrer bilister, der sigtes for spirituskørsel, til at sige ja til at blive kontaktet af en alkoholrådgiver.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, om det er muligt at gennemføre og integrere tre forskellige indsatser i politiets og kommunernes arbejde med at forebygge spirituskørsel og dermed få flere borgere i alkoholbehandling.

Baggrund

Politikontroller og sanktioner som bøde eller fratagelse af kørekort har indtil nu været de vigtigste indsatser for at forebygge kørsel med alkohol i blodet. Men ingen af disse har fokus på de alvorlige alkoholproblemer, som ofte ligger bag spirituskørsel. Ulykkesstatistikker fra Danmark viser, at en stor andel af dem, der tages af politiet for spirituskørsel, stoppes i dagtimerne og har en promille over 1,2. Dette indikerer, at der er tale om bilister med alvorlige alkoholproblemer. Ganske vist har vi i Danmark såkaldte ANT-kurser (Alkohol-, Narko- og Trafik-kurser), men det er tvivlsomt, om et obligatorisk kursus er tilstrækkelig hjælp, hvis en borger har svære alkoholproblemer. Desuden er alvorlige alkoholproblemer ofte vævet ind i andre sociale og psykiske problemer, som fastholder borgeren i et problematisk alkoholbrug. Derfor er der brug for andre og mere intensive indsatser, som kan forebygge, at mennesker med alkoholproblemer forvolder skade på sig selv eller andre i trafikken.

Undersøgelsen

Vi undersøger tre indsatsmodeller, som er uafhængige af hinanden, men alle har til formål at skabe kontakt mellem borgere og den kommunale alkoholbehandling. Vi har kaldt de tre indsatser: Sigtede, Borgertips og Recidivister.

  • I Sigtede indgår borgere, der netop er blevet sigtet for spirituskørsel (§53). I forbindelse med sigtelsen opfordrer en betjent borgeren til at give samtykke til at blive kontaktet af en alkoholbehandler. Herefter overtager den kommunale alkoholbehandling kontakten. Modellen er baseret på en svensk model, som har været implementeret i alle politikredse i Sverige siden 2003.
  • I Borgertips indgår borgere, der endnu ikke er taget i spirituskørsel, men som er mistænkt for at køre i påvirket tilstand på baggrund af tip fra andre borgere. En lokalbetjent opsøger den angivne borger på bopælen og opfordrer vedkommende til at give samtykke til at blive kontaktet af en alkoholrådgiver. Modellen er udviklet af en betjent på Bornholm og har været afprøvet som pilotprojekt der.
  • Modellen Recidivister er udviklet i samarbejde med Nordjyllands Politi, hvor lokalbetjente har gjort opmærksom på, at de mangler en måde at håndtere borgere, der gentagne gange tages for spirituskørsel. Personer, der er sigtet for spirituskørsel mindst én gang inden for de seneste 90 dage samt mindst to gange inden for de seneste fem år, får som ved Borgertips besøg af en lokalbetjent.

I alle tre delprojekter indsamler vi anonyme data fra politi og alkoholbehandling. Dermed kan vi bl.a. undersøge, hvor mange, der samtykker og ikke samtykker til at blive kontaktet af en alkoholbehandler, hvor mange, der kommer til møde i alkoholbehandlingen og hvor mange, der gennemfører behandlingen. Derudover interviewer vi betjente, behandlere og borgere om deres oplevel-ser med de tre indsatser og hvilke faktorer, der kan fremme eller hindre indsatserne.

Projektet varer fra marts 2020 til september 2022

Finansiering

Projektet er støttet af TrygFonden

Samarbejdsrelationer

Projektet udføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Derudover samarbejder vi med Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi samt Nordsjællands Politi.