Evaluering af stofbehandling til unge

Evaluering af projektet ’Udbredelse af behandlingsmodeller til unge i misbrug’ og brobygningsprogrammet PAV (Prøv Andre Veje)

Formål

Projektets formål er at udbrede tre veldokumenterede og lovende modeller for misbrugsbehandling til unge og derved bidrage til, at flere unge med misbrugsproblemer får målrettet og helhedsorienteret behandling.

Baggrund

De behandlingsmodeller, der er en del af udbredelsesprojektet, kaldes U-Turn og U18.
U-Turn er oprindeligt et projekt ved Københavns Kommune, som består af en helhedsorienteret misbrugsbehandling, hvor man inddrager systemer og netværk omkring den unge. Forandring sker - ifølge modellen - ved at skabe positive forandringer i fx skolen og familien samtidig med, at behandleren og den unge arbejder med den unges psykiske trivsel og fysiske velvære. I U-Turn anvender behandlerne bl.a. kognitiv terapi, åben og anonym rådgivning, individuelle behandlingsforløb, gruppeforløb og forældregrupper. 
U18 er ligeledes et helhedsorienteret behandlingstilbud. I U18 betragtes misbrug som værende et symptom på andre problemer, og der arbejdes derfor helhedsorienteret. Forældre og andre aktører, der er relevante for at skabe en forandring i den unges liv, inddrages derfor altid, hvis det er muligt. U18 er et semi-struktureret forløb, der altid indledes med anonyme informations- og rådgivningssamtaler, før den unge indskrives til et forløb, der er tilrettelagt ud fra karakteren af den unges problemer. I U18 anvendes flere forskellige terapeutiske tilgange (kognitiv adfærdsterapi, motiverende samtaler, mentaliseringsbaseret terapi og systemisk terapi), og U18 tilbyder bl.a. rådgivning/udvidet rådgivning, udredning, individuel behandling, gruppeforløb og forældregrupper. 
PAV ’Prøv Andre Veje’ er et brobygningsprogram for anbragte unge, som bruger rusmidler. Programmet skal motivere de unge til at deltage i egentlig behandling, også gerne i et forløb, der rækker ud over den tid, de unge er anbragt.

Undersøgelsen

Flere kommuner og behandlingsinstitutioner deltager i projektet og modtager støtte og uddannelse til at implementere en af modellerne i deres behandlingstilbud til unge, som herefter bliver evalueret. Evalueringen sker efter følgende parametre:

Udbredelsesprojektet:

  • Evaluering af implementeringen af metodernes kerne-elementer.
  • Evaluering af effekten af behandlingen for de unge

PAV-evaluering:

  • Evaluering af om brobygning mellem misbrugsbehandlingen og bosteder og døgninstitutioner er blevet styrket.

Evalueringen startede i januar 2017 og afsluttes sidst i 2019.

Finansiering

Evalueringen finansieres af Socialstyrelsen

Samarbejdspartnere

Udbredelsesprojektet:
U18-modellen - Aarhus Kommune U-Turn – Københavns Kommune Deltagerkommuner: Ballerup, Hedensted, Fredericia, Herlev, Slagelse, Frederiksberg, Thisted, Gladsaxe, Syddjurs Kommune og Favrskov Kommune.

PAV Evaluering:
Netværksorganisationen Type2Dialog (bistår kommuner, styrelser og faglige organisationer med at gennemføre faglige implementeringsprocesser) Ca. 45 forskellige opholdssteder rundt omkring i Danmark