EPPIC - stofbrug blandt unge i Kriminalforsorgen

Undersøgelse af forebyggelsesstrategier over for unge, som bruger stoffer og er i kontakt med Kriminalforsorgen. Projektet er afsluttet.

Formål

Seks europæiske lande var involveret i projektet, som i daglig tale kaldes EPPIC. I projektet fokuserede vi på indsatser, der forebygger brug af rusmidler og nye psykoaktive stoffer blandt 15-24-årige, som er i kontakt med Kriminalforsorgen enten i varetægtsfængsel, under afsoning eller under tilsyn i frihed. Formålet med projektet var at indsamle, udveksle og overføre viden mellem de seks involverede lande om best practices med denne målgruppe. Formålet var samtidig at udvikle kvalitetsstandarder for denne type indsatser ud fra de eksisterende European Drug Prevention Quality Standards. Desuden ville vi i projektet gerne etablere et vidensnetværk for praktikere og andre, som arbejder med målgruppen.

Baggrund

Forskningen har hidtil primært enten fokuseret på unge og kriminalitet eller unge og brug af illegale stoffer. Udgangspunktet for dette projekt var at undgå denne opdeling og undersøge sammenhænge mellem stofbrug, kriminalitet og unge. En væsentlig del af EPPIC-projektet var derfor at undersøge de unges egne erfaringer og oplevelser med stofbrug og kriminalitet og forbindelserne mellem disse samt, hvad unge oplever som virkningsfulde indsatser og forebyggelsesstrategier.

Undersøgelsen

  1. EPPIC var et tre-årigt EU-projekt, hvori forskere fra Danmark, Østrig, Tyskland, Italien, Polen og England samarbejdede. I undersøgelsen:
  2. Indsamlede og analyserede vi den viden, som allerede forelå om forebyggelsesstrategier og indsatser over for unge, som bruger (flere typer) stoffer, og som er i berøring med kriminalforsorgen
  3. Producerede ny viden via kvalitative interviews med 40 unge i hvert land såvel som personer, der arbejder med disse unge mennesker.

Den første rapport kan ses her:
National report Denmark. WP4. EPPIC - Exchanging prevention practices on polydrug use among youth in criminal justice systems

Projektet blev afsluttet december 2019. Se artikler med forskningsresultater ude i højre side.


Projektmedarbejder

Maria fortæller om EPPIC-projektet