Forebyggelse af stofbrug blandt unge i kriminalforsorgen

Undersøgelse af forebyggelsesstrategier over for unge med et stofbrug, der også er i kontakt med kriminalforsorgen.

Formål

Seks europæiske lande er involveret i projektet, som i daglig tale kaldes EPPIC. Projektet fokuserer på indsatser, der forebygger brug af rusmidler og nye psykoaktive stoffer blandt 15-24-årige, som er i kontakt med kriminalforsorgen. Formålet er at indsamle, udveksle og overføre viden om best practices med denne målgruppe. Formålet er også at udvikle kvalitetsstandarder for denne type indsatser ud fra de eksisterende European Drug Prevention Quality Standards. Desuden vil vi i projektet gerne etablere et vidensnetværk for praktikere og andre, som arbejder med målgruppen.

Baggrund

Forskningen har hidtil primært enten fokuseret på unge og kriminalitet eller unge og brug af illegale stoffer. Udgangspunktet for dette projekt er at undgå denne opdeling og undersøge sammenhænge mellem stofbrug, kriminalitet og unge. En væsentlig del af EPPIC-projektet er derfor at undersøge de unges egne erfaringer og oplevelser med stofbrug og kriminalitet og forbindelserne mellem disse samt, hvad de oplever som virkningsfulde indsatser og forebyggelsesstrategier.

Undersøgelsen

EPPIC er et tre-årigt EU-projekt, hvori forskere fra Danmark, Østrig, Tyskland, Italien, Polen og England samarbejder. I undersøgelsen vil vi:

1) Indsamle og analysere den viden, som allerede foreligger om forebyggelsesstrategier og indsatser over for unge, som bruger (flere typer) stoffer, og som er i berøring med kriminalforsorgen

2) Producere ny viden via kvalitative interviews med 40 unge i hvert land såvel som professionelle, der arbejder med disse unge mennesker.

Den første rapport kan ses her:

National report Denmark. WP4. EPPIC - Exchanging prevention practices on polydrug use among youth in criminal justice systems  

Projektet varer indtil december 2019.