COVID-19 og alkoholforbrug i Europa

Spørgeskemaundersøgelse af alkoholforbrug i Europa under COVID-19-pandemien i 21 lande.

Mere beskrivelse følger