Bilkørsel i påvirket tilstand blandt unge

En kvalitativ undersøgelse af, hvorfor og hvornår unge kører bil, selvom de har drukket alkohol eller taget stoffer, og deres viden om og holdninger til at køre bil i påvirket tilstand.

Formål

Denne undersøgelse har tre hovedformål:

  1. At undersøge i hvilke situationer unge kører bil i alkohol- og/eller stofpåvirket tilstand
  2. At undersøge, hvilke sociale, normative og materielle forhold, der medvirker til, at unge kører bil i påvirket tilstand i disse situationer
  3. At undersøge de unges viden om og holdninger til bilkørsel, når de har drukket eller taget stoffer

Med svarene fra undersøgelsen vil vi gerne bidrage med kvalitativ viden, der kan bruges til forebyggelse af spirituskørsel og kørsel i stof- og/eller alkoholpåvirket tilstand blandt unge.  

Baggrund

Unges bilkørsel i stof- og alkoholpåvirket tilstand er genstand for betydelig opmærksomhed i medierne og blandt fagfolk. Vi ved, at unge bilister statistisk set udgør en særlig risikogruppe i forhold til kørsel i påvirket tilstand. Vi ved også, at unges festkultur, hvori alkohol-og/eller stofbrug ofte indgår, er præget af, at de bevæger sig fra sted til sted. Men vi har stadig begrænset viden om, hvordan og i hvilke situationer danske unge bevæger sig ud i trafikken, når de har indtaget rusmidler. At få mere dybdegående viden om dette kan være med til at hæve kvaliteten af arbejdet med at forebygge spirituskørsel og kørsel i stofpåvirket tilstand blandt unge.

Undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på 25 kvalitative dybdegående interviews med unge mellem 17 og 24 år, som har erfaring med at køre bil i alkohol- og/eller stofpåvirket tilstand. I undersøgelsen vil vi især fokusere på kontekstens betydning for, hvordan og hvornår unges kørsel i påvirket tilstand opstår. Herudover vil vi undersøge, hvilke andre sammenhænge end fester, som potentielt involverer stof- og/eller alkoholpåvirket kørsel blandt unge. Dette kan f.eks. være samvær i hverdagen med venner og familie, arbejds- eller uddannelsesrelaterede situationer, sport eller andre begivenheder i lokalområdet. Grundet Covid-19, og den usikkerhed, som den nuværende situation indebærer, udfører vi alle interviews online.

Undersøgelsen løber fra december 2020 til oktober 2022.

Finansiering

Undersøgelsen er finansieret af Rådet for Sikker Trafik og Center for Rusmiddelforskning.

Samarbejder

Undersøgelsen udføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

Projektleder

Projektmedarbejdere